Главная страница
Финансы
Экономика
Биология
Ветеринария
Сельское хозяйство
Медицина
Математика
Начальные классы
Информатика
Вычислительная техника
История
Право
Юриспруденция
Философия
Логика
Этика
Религия
Политология
Социология
Физика
Промышленность
Энергетика
Языки
Языкознание
Культура
Искусство
Автоматика
Связь
Электротехника
Химия
Другое
Воспитательная работа
Дошкольное образование
Экология
Русский язык и литература
Строительство
Классному руководителю
Геология
Физкультура
Доп
образование
Иностранные языки
География
Логопедия
Технология
Школьному психологу
ИЗО, МХК
ОБЖ
Казахский язык и лит
Обществознание
Механика
Музыка
Директору, завучу
Социальному педагогу
Психология

Документ Microsoft Word. 2. Страховий фонд суспільства, його сутність та значення. Страхування як економічна категорія та його ознаки. Функції страхування як економічної категорії


Скачать 43.5 Kb.
Название2. Страховий фонд суспільства, його сутність та значення. Страхування як економічна категорія та його ознаки. Функції страхування як економічної категорії
АнкорДокумент Microsoft Word.doc
Дата22.12.2017
Размер43.5 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаДокумент Microsoft Word.doc
ТипДокументы
#25380


1. Необхідність та сутність категорії страхового захисту, методи

його забезпечення.

2. Страховий фонд суспільства, його сутність та значення.

5. Страхування як економічна категорія та його ознаки.

6. Функції страхування як економічної категорії.

7. Принципи страхування.

8. Виникнення страхування та основні етапи його розвитку.

9. Особливості гільдійсько-цехового страхування.

10. Страхування періоду капіталізму, його особливості.

11. Страхова справа в Росії до Жовтневої революції 1917 р.

12. Розвиток страхової справи в СРСР в період 1917 -1941 рр.

13. Розвиток страхової справи в СРСР в період 1945-1990 рр.

14. Монополія держави на ведення страхової справи в СРСР

та її наслідки.

15. Еволюція страхування в Україні.

16. Розвиток страхової справи в Україні в умовах ринку.

17. Страхування як необхідний елемент ринкової еконоки.

18. Роль страхування у вирішенні соціальних проблем суспільства.

19. Страхова термінологія та її класифікація.

20. Поняття об`єктів страхування. Об`єкти страхування в майновому,

особистому страхуванні, в страхуванні відповідальності.

21. Страхова відповідальність (страхове покриття). Обсяг страхової

відповідальності (страхового покриття).

22. Страхове забезпечення. Системи страхового забезпечення.

23. Страхова сума. Смисл і особливості цього поняття в майновому,

особистому страхуванні, в страхуванні відповідальності.

24. Страхова сума, страховий тариф, страховий платіж (премія).

Сутність і взаємозв`язок цих понять

25. Строк страхування і строк дії договору страхування.

Розбіжності між цими поняттями.

26. Страховий вік.

27. Страхова франшиза: види та призначення.

28. Страхове поле.Страховий портфель. Рівень охоплення страхового поля.

Смисл та значення цих показників.

29. Страховий збиток. Смисл і особливості цього поняття в майновому,

особистому страхуванні, в страхуванні відповідальності.

30. Страхове відшкодування; взаємозв`язок та розбіжності понять

страховий збиток” і “страхове відшкодування”.

31. Збитковість страхової суми. Рівень виплат. Економічний зміст

і призначення цих показників.

32. Страховий тариф, ціна за страхову послугу, структура тарифа.

33. Класифікація страхування, її значення. Класифікаційні ознаки.

34. Класифікація страхування за об`єктами. Поняття галузей страхування.

35. Страхування життя і загальне страхування: порівняльна характеристика.

36. Форми страхування та їх особливості.

37. Класифікація страхування в Україні для цілей ліцензування

(з урахуванням міжнародного досвіду).

38. Сутність майнового страхування, його значення.

39. Сутність особистого страхування, його значення.

40. Порівняльна характеристика підгалузей особистого страхування.

41. Сутність страхування відповідальності, його значення.

42. Форми та види страхування відповідальності.

43. Обовязкове страхування в Україні: призначення і види.

44. Поняття ризику в страхуванні. Класифікація ризиків.

45. Ознаки ризику, придатного для страхування.

46. Оцінка страховиком ризику і визначення доцільності його страхування.

47. Методи управління ризиком (уникнення, запобігання, поглинання, страхування).

48. Специфіка ризиків у майновому страхуванні.

49. Специфіка ризиків в особистому страх-ні.

50. Специфіка ризиків у страх-ні відпов-ті (СВ).

51. Поняття страхового ринку. Класифікація страхових ринків.

52. Внутрішня сртуктура страхового ринку. Субєкти страхового ринку.

53. Характеристика основних чинників страхового ринку України.

54. Характеристика сучасного стану страхового ринку України.

55. Перспективи розвитку страхового ринку України.

56. Сутність і завдання маркетингу в страхуванні.

57. Страхові посередники та їх роль на страховому ринку.

58. Законодавче регулювання діяльності страхових посередників в Україні.

59. Правове забезпечення страхової діяльності в Україні.

60. Закон України “Про страхування ”, його зміст та значення.

61. Договір страхування і його зміст згідно з Законом України “Про страхування”.

62. Страховик і страхувальник: взаємовідносини між ними; обовязки сторін згідно

з Законом України “Про страхування”.

63. Місце і роль страхових компаній в економіці країни.

64. Основні типи страхових організацій (господарчьке товариство,

товариства взаємного страхування, організація типу Lloyds) та їх характеристика.

65. Організаційно-правовий статус страховиків в Україні згідно з

Законом України “Про страхування”.

66. Порядок утворення, функціонування та ліквідації страховиків в Україні.

67. Структура страхової компанії та управління нею.

68. Ресурси страхової компанії.

69. Обєднання страховиків, їх види та функції.

70. Смисл та умови ліцензування страхової діяльності в Україні.

71. Регулювання страхового ринку.

72. Необхідність та методи державного регулювання.

73. Державний наглядовий орган у сфері страхування в Україні, його функції та задачі.

74. Сутність перестрахування та його значення.

75. Оснівні поняття і терміни, що використовуються у перестрахуванні

(цедент, перестраовик, цесія, ретроцесія, власне утримання, комісія, тантьєма, сліп).

76. Поняття власного утримання у перестрахуванні та чинники, що о

бумовлюють його обсяг.

77. Законодавче регулювання операцій з перестрахування в Україні.

78. Сутність співстрахування та механізм його дії.

79. Порівняльна характеристика перестрахування та співстрахування.

80. Страхові пули, їх значення та види.

81. Методи перестрахування (факультативне, облігаторне) та їх

порівняльна характеристика.

82. Договори пропорційного перестрахування та їх види.

83. Договори непропорційного перестрахування та їх види.

84. Особливості страхування як сфери бізнесу.

85. Доходи страховика від страхової діяльності, їх склад згідно з

Законом України “Про страхування”.

86. Доходи страховика від страхової діяльності, їх склад згідно з

Законом України “Про страхування”.

87. Доходи страховика від інвестиційної та іншої діяльності, їх характеристика”.

88. Балансовий прибуток страховика, його склад згідно Закону України

Про страхування”. Фактори росту прибутку.

89. Оподаткування страхових компаній України податком на прибуток.

90. Поняття фінансової надійності та методи її забезпечення.

91. Сутність і значення платоспроможності страхової компанії. Запас

платоспроможності та його визначення згідно з Законом України

Про страхування”.

92. Умови забезпечення платоспроможності страховка в Україні згідно з

Законом України “Про страхування”.

93. Страхові резерви: їх призначення та склад згідно з Законом України

Про страхування”.

94. Розміщення та інвестування коштів страхових резервів згідно з

Законом України “Про страхування”.

95. Сучасний стан особистого страхування в Україні.

96. Сучасний стан страхування життя в Україні

97. Страхування життя та його основні види.

98. Особисте страхування від нещасних випадків: форми та

основні види.

99. Обов’язкові види особистого страхування в Україні та їх значення.

100. Медичне страхування та його основні види.

101. Форми медичного страхування та їх характеристика.

102. Сучасний стан майнового страхування в Україні.

103. Страхування майна юридичних осіб: особливості та основні види.

104. Особливості страхування засобів транспорту.

105. Страхування майна громадян: особливості та основні види.

106. Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств.

107. Сучасний стан страхування відповідальності в Україні.

108. Обов’язкові види страхування відповідальності в Україні та їх значення.

109. Добровільна форма страхового захисту громадян: зміст і значення.

110. Страхування цивільної відповідальності та його сутність.

111. Страхування цівільної відповідальності власників автотранспортних

засобів в Україні: значення і особливості проведення.

112. Міжнародна система “Зелена картка” та її значення.

113. Страхування професійної відповідальності та його сутність.

114. Страхування відповідальності за забруднення довкілля.
написать администратору сайта