Главная страница
Финансы
Экономика
Биология
Ветеринария
Сельское хозяйство
Медицина
Математика
Начальные классы
Информатика
Вычислительная техника
История
Право
Юриспруденция
Философия
Логика
Этика
Религия
Политология
Социология
Физика
Промышленность
Энергетика
Языки
Языкознание
Культура
Искусство
Автоматика
Связь
Электротехника
Химия
Другое
Воспитательная работа
Дошкольное образование
Экология
Русский язык и литература
Строительство
Классному руководителю
Геология
Физкультура
Доп
образование
Иностранные языки
География
Логопедия
Технология
Школьному психологу
ИЗО, МХК
ОБЖ
Казахский язык и лит
Обществознание
Механика
Музыка
Директору, завучу
Социальному педагогу
Психология

Дихлосрібний електрод порівняння, скляний електрод визначення


Скачать 102.5 Kb.
НазваниеДихлосрібний електрод порівняння, скляний електрод визначення
Анкорdopusk_2_1.doc
Дата10.06.2017
Размер102.5 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаdopusk_2_1.doc
ТипДокументы
#9094

Перелік практичних навичок з модулю №2 з курсу

“Медична хімія”.


 1. Яку пару електродів необхі дно взяти для визначення рН? Дихлосрібний – електрод порівняння, скляний – електрод визначення

 2. Який з методів адсорбційної терапії заснований на очистці крові хворого від токсичних речовин шляхом її пропускання через колонку з адсорбентом, підключену до системи кровообігу? Гемосорбція

 3. Як вплине підвищення температури на поверхневий натяг рідини? Зменшиться

 4. Ізоелектрична точка казеїну 4,50. Який знак заряду мають макроіони казеїну, якщо його помістили в буферний розчин з рН 3,00? Знак +

 5. Фармацевтичний препарат протаргол – це колоїдний розчин аргентум (І) оксиду. Для підвищення агрегативної стійкості до нього додають високомолекулярні сполуки: -0,35; натрій казеінат – 0,5; крохмаль – 35; декстрин – 20; сапонін – 115. Виберіть ВМС, яка матиме найменшу захисну дію? Сапонін

 6. Який із наведених електродів використовують як електрод порівняння? Водневий (Е=0), хлорсрібний (Е=0,201 В)

 7. Який аніон адсорбується вибірно на кристалах СаСО3? СО3(2-)

 8. Укажіть сполуки, що відносяться до ПАР? NaCI, CH3CH2-CH2-COONa, C6H12O6, CH3(CH2)2-COOH

 9. ІЕТ білка дорівнює 6,8. Білок знаходиться в буферному розчині з рН = 9. До якого електроду буде рухатися білок під час електрофорезу? До аноду

 10. У лабораторії одержано колоїдний розчин лікарської речовини. З якою метою до нього додають високомолекулярну речовину? для колоїдного захисту – підвищення агрегатної стійкості колоїдного розчину

 11. У яких одиницях записують універсальну газову сталу (R) у рівняннях Нернста і Петерса? Дж/моль*К

 12. Яка з кислот відзначається найбільшою поверхневою активністю? CH3COOH, H-COOH, C2H5COOH, C3H7COOH

 13. Який ряд Rf відображає послідовне збільшення гідрофільності протеїногенних кислот? Rf1=0,16 Rf2=0,32 Rf3=0,54 Rf4=0,29 Rf5=0,33

 14. До якого електроду буде рухатися білок при рН 3,40, якщо його ізоелектрична точка 6,00? катод

 15. Захисні числа (в мг) деяких високомолекулярних речовин рівні: желатин – 0,035; натрій казеінат – 0,5; крохмаль – 35; декстрин – 20; сапонін – 115. Яка із запропонованих високомолекулярних речовин має найбільшу захисну дію?

 16. Чому дорівнює при розрахунках у рівнянні Нернста і Петерса при 298К? 0,059/n

 17. В якій послідовності розмістяться протеїногенні кислоти від точки їх нанесення, що мають такі Rf? Rf1=0,19 Rf2=0,22 Rf3=0,44 Rf4=0,39 Rf5=0,51

 18. Який зі спиртів відзначається найменшою поверхневою активністю? CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, C5H11OH

 19. ІЕТ білка дорівнює 6,8. Білок знаходиться в буферному розчині з рH = 4. До якого електроду буде рухатися білок під час електрофорезу? До катоду

 20. Фармацевтичний препарат коларгол – це колоїдний розчин срібла, до складу якого входить високомолекулярна сполука. Яку функцію виконує ця сполука? Колоїдний захист – підвищення агрегатної стійкості колодного р-ну

 21. Який із електродів треба використати для визначення молярної концентрації катіонів Zn2+ в розчині? Цинкову пластинку – електрод визначення

 22. Яка з протеїногенних кислот є найбільш гідрофільна? Rf1=0,21, Rf2=0,24, Rf3=0,59

 23. Укажіть поверхнево-активні сполуки: NaCI, CH3COONa, Na2SO4, CH3COOH, H2SO4

 24. Ізоелектрична точка казеїну 6,50. Який знак заряду мають макроіони казеїну, якщо його помістили в буферний розчин з рH = 5? Заряд +

 25. Золоті числа (в мг) високомолекулярних сполук дорівнюють: желатин – 0,01; яєчний альбумін – 2,5; крохмаль – 25,0; гемоглобін – 0,25; сапонін – 115. Яка з наведених речовин має найменшу захисну здатність?

 26. Який знак заряду виникає на цинковому електроді при зануренні його в Н2О? Заряд -

 27. Як за допомогою іонітів можна очистити воду від розчиненого в ній лугу? MeOH + RCl = MeCl + ROH

 28. Який зі спиртів відзначається найвищою поверхневою активністю? CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH

 29. Глобулін (рНІЕТ = 5,4) помістили в буферний розчин, у якому рH = 4,5. Визначити знак заряду частинок глобуліну в, розчині та до якого електроду він буде рухатись? До катоду, +

 30. Який знак заряду виникає на цинковому електроді при зануренні його в розчин ZnCl2? Заряд -

 31. Як можна очистити воду від бензену? відстоюванням

 32. У скільки разів поверхнева активність кислоти С5Н11СООН більша, ніж у кислоти С3Н7СООН? 6-7 разів

 33. Глобулін (рНІЕТ = 5,4) помістили в буферний розчин, у якому концентрація іонів [H+] = 1 10 –4 моль/л? Визначити знак заряду частинок глобуліну в розчині. Заряд +

 34. За яких умов з розчину Na2CO3 буде виділятися СО2? +HCl

 35. Як зміниться маса цинкової пластинки, зануреної в розчин CuSO4? Збільшиться

 36. В яких одиницях вимірюється поверхневий натяг рідини? кДж/м2 або Н/м

 37. IET казеїну дорівнює 4,6. До якого електрода рухаються його частинки при електрофорезі в ацетатному буферному розчині, з рН 5,8? До аноду

 38. Фармацевтичний препарат протаргол – це колоїдний розчин аргентум (І) оксиду. Для підвищення його агрегатної стійкості до нього додають високомолекулярні сполуки: желатин – 0,035; натрій казеінат – 0,5; крохмаль – 35; декстрин – 20; сапонін – 115. Користуючись величинами срібного числа (в мг), вказати ВМС, яка матиме найбільшу захисну дію.

 39. Чому дорівнює універсальна газова стала R у рівняннях Нернста і Петерса? 8,31 Дж/моль*К

 40. Які зміни відбуваються з вільною енергією Гіббса системи впродовж адсорбції? Зменшується

 41. У скільки разів поверхнева активність кислоти С6Н13СООН більша, ніж у кислоти С3Н7СООН? в 27 раз

 42. Молекули білка знаходяться у фосфатному буферному розчині, з рН 7,5, і при електрофорезі рухаються до катода. В якій ділянці шкали рН лежить IET білка? ІЕТ менше 7,5

 43. Який катіон адсорбується вибірно на кристалах BaSO4? Ba(2+)

 44. Яку пару електродів необхідно застосувати для визначення окисно-відновних потенціалів? Водневий електрод, занурений в р-н, який містить окиснену і відновлену форми речовини

 45. Що необхідно мати для практичного здійснення кількісного аналізу вмісту катіона метала в розчині за допомогою іонообмінника?

 46. Яка з протеїногенних кислот є найбільш гідрофобна? Rf1=0,16, Rf2=0,22, Rf3=0,54

 47. Желатина, рНІЕТ якої дорівнює 4,7, поміщена в буферний розчин, в якому [H+] = 1 10 -9 моль/л. Який заряд частинок желатини в розчині? Заряд +

 48. Захисна дія (колоїдний захист) – це підвищення агрегативної стійкості колоїдних розчинів шляхом…додавання ВМС

 49. Який знак заряду має срібна пластинка, що занурена в Н2О? Заряд -

 50. Як за допомогою іонітів можна одержати із розчину NaCl розчин лугу? NaCl + ROH = NaOH + RCl

 51. Який ряд Rf відображає послідовне збільшення гідрофобності протеїногенних кислот?Rf1=0,19, Rf2=0,22, Rf3=0,59, Rf4=0,42

 52. Альбумін яйця з рНІЕТ = 4,8 знаходиться у розчині, в якому [H+] = 1 10 -4 моль/л. Який заряд частинок альбуміну в розчині? Заряд +

 53. Розв’язання багатьох проблем у медицині пов’язане з застосуванням ліків, які як антикоагулянти або коагулянти, впливають на процеси згортання крові. Золь ферум (ІІІ) гідроксиду, гранули якого заряджені позитивно, коагулюють електролітами. Який з наведених електролітів має найменшу коагулюючу здатність? NaCI, Na2SO4, Na3PO4

 54. Як зміниться маса залізної пластинки, зануреної в розчин HCl? Зменшиться

 55. Очистити воду від іонів Са2+ і Cl можна, пропустивши через колонки...? CO3(2-) i Ag(+)

 56. Яка з протеїногенних кислот переміститься на найменшу відстань від точки їх нанесення на паперову стрічку в хроматографічному процесі? Rf1=0,16, Rf2=0,33, Rf4=0,54

 57. Вкажіть напрям руху частинок альбуміну сироватки крові, ІЕТ якого лежить при рН = 4,6, при електрофорезі в буферному розчині з рН = 6,6? До аніону

 58. Коагулююча здатність іонів з однаковими зарядами та електронною структурою збільшується зі зменшенням ступеня їх гідратації. Який з катіонів має найбільшу коагулюючу здатність по відношенню до золю AgI з від’ємно зарядженими частинками? Na+, K+, CS+, Rb+, Li+

 59. Які електроди треба взяти для визначення молярної концентрації оцтової кислоти в розчині? Дихлорсрібний і скляний

 60. Яка причина хроматографічного розподілу протеїногенних кислот на паперовій стрічці? За гфдрофобністю (чим більша гідрофобність, тим більше переміститься)

 61. Який катіон адсорбується вибірно на кристалах ВаСО3? CO3(2-)

 62. Яким методом визначають молекулярну масу полімерів? . 1)За допомогою формули: ню (пит) = (ню – ню0 ) : ню0 в*язкість розчинів жорстких макромолекул прямопропорційно пов*язана з середньою молекулярною масою ВМС та масою концентрацією розчину; 2)для розчинів гнучких макромолекул характеристична в*язкість розраховується за рівнянням [ню]=kM(х)



 63. Який з методів адсорбційної терапії заснований на очистці крові хворого від токсичних речовин шляхом її пропускання через колонку з адсорбентом, підключену до системи кровообігу? гемосорбція

 64. Який метал треба занурити в розчин FeSO4, щоб звільнити цей розчин від домішків катіонів купруму(ІІ)? Мідь

 65. Яка з протеїногенних кислот переміститься на найбільшу відстань від точки їх нанесення на паперову стрічку в хроматографічному процесі? Rf1=0,16, Rf2=0,54, Rf3=0,19

 66. За яких умов з розчину К2СО3 буде виділятися СО2? При додаванні кислоти, сильнішої за НСІ

 67. Як вплине зниження температури на поверхневий натяг рідини? Поверхневий натяг збільшиться

 68. До якого з електродів під час електрофорезу будуть рухатись частинки білка, що знаходяться в ізоелектричному стані? Ні до якого, електрофорез не спостерігатиметься

 69. Який із електродів, як електрод визначення, необхідно застосувати для встановлення молярної концентрації катіонів купруму (ІІ) в розчині? Мідний електрод

 70. У скільки разів поверхнева активність кислоти С3Н7СООН менша, ніж у кислоти С5Н11СООН? в 9 разів

 71. Як за допомогою іонітів можна одержати розчин НСІ із розчину КСІ? RH + KCl = HCl + RK

 72. Як зміниться маса залізної пластинки зануреної в розчин CaCl2? Не зміниться

 73. Щоб очистити воду від іонів Ba2+ та Cl за допомогою іонного обміну, тобто одержати демінералізовану воду, необхідно пропустити її через…? SO4(2-) i Ag(+)

 74. У лабораторії одержано колоїдний розчин лікарської речовини. З якою метою до нього додають високомолекулярну речовину? Стабілізація

 75. При дослідженні швидкісті драглеутворення у розчинах із різними значеннями pН, у розчині, рН якого дорівнює ІЕТ спостерігається…? Максимальна швидкість

 76. Які електроди необхідно взяти для вимірювання окисно-відновного потенціалу системи
  Cr2O27 / 2Cr3+? Водневий

 77. Щоб очистити воду від іонів К+ та Br за допомогою іонного обміну, тобто одержано демінералізовану воду, необхідно пропустити її через…? KBr + ROH = KOH + RBr, KOH + RH = H2O + RK

 78. Захисні числа (в мг) деяких високомолекулярних речовин рівні: желатин – 0,035; натрій казеінат – 0,5; крохмаль – 35; декстрин – 20; сапонін – 115. Яка із запропонованих високомолекулярних речовин має найменшу захисну дію?

 79. Зниження вмісту білка в крові викликає...? зниження онкотичного тиску

 80. Як за допомогою іонітів можна із розчину NaСІ одержати розчин лугу? NaCl + ROH = NaOH + RCl

 81. Написати формули міцел і гранул (в ізоелектричному стані) одержаних за таких умов: (NO3)2 + Na2SO4(надл.) = PbSO4↓ + 2NaNO3? {m(PbSO4)nSO4(2-)(n-x)Na+}xNa+, {m(PbSO4)nSO4(2-)2Na(+)}(0)

 82. Написати формули міцел і гранул (в ізоелектричному стані) одержаних за Pb(NO3)2(надл.) + KJ PbJ2+ KNO3 {m(PbJ2)nPb(2+)2(n-x)NO3}2xNO3(-), {m(PbJ2)nPb(2+)2NO3(-)}(0)

 83. Методи визначення ІЕТ базуються на зміні властивостей ВМС в ізоелектричному стані. При дослідженні інтенсивності набрякання розчину ВМС у розчинах із різними значеннями pН, у розчині, рН якого дорівнює ІЕТ набрякання буде...? мінімальне набрякання

 84. При дослідженні електрофоретичної рухливості білка у розчинах із різними значеннями pН, у розчині, рН якого дорівнює ІЕТ рухливість...? не спостерігається, електрофорезу немає

 85. Напишіть рівняння Нернста для залізного електрода (Fe0/Fe2+)? E=E0(Fe3+|Fe2+) + 0,059lg a(Fe3+)/a(Fe2+)

 86. Написати формули міцел і гранул (в ізоелектричному стані) одержаних за таких умов: AgNO3(надл.) + Na2CO3 = Ag2CO3↓ + 2NaNO3?

 87. Написати формули міцел і гранул (в ізоелектричному стані) одержаних за AgNO3 + КСІ(надл.) АgCI↓ + KNO3

 88. При дослідженні інтенсивності помутніння розчину альбуміну сироватки крові при додаванні водовіднімаючої речовини у розчинах із різними значеннями pН, у розчині, рН якого дорівнює ІЕТ, помутніння буде...? максимальне помутніння

 89. Вкажіть напрям руху частинок альбуміну сироватки крові, ІЕТ якого лежить при рН = 4,6, при електрофорезі в буферному розчині з рН = 3,6. Поясніть відповідь. До катоду

 90. Написати рівняння Петерса для електрода Pt/Fe3+, Fe2+. див. 85

 91. Написати формули міцел і гранул (в ізоелектричному стані) одержаних за таких умов: 3AgNO3 + Na3РO4(надл.) = Ag3РO4↓ + 3NaNO3?

 92. Написати формули міцел і гранул (в ізоелектричному стані) одержаних за AgNO3(надл.) + Na3PO4 Ag3PO4+NaNO3

 93. Ізоелектрична точка казеїну 4,50. Який знак заряду мають макроіони казеїну, якщо його помістили в буферний розчин з рН 5,00? Відповідь пояснити. Заряд -

 94. Молекулярну масу полімерів визначають методами...? . 1)За допомогою формули: ню (пит) = (ню – ню0 ) : ню0 в*язкість розчинів жорстких макромолекул прямопропорційно пов*язана з середньою молекулярною масою ВМС та масою концентрацією розчину; 2)для розчинів гнучких макромолекул характеристична в*язкість розраховується за рівнянням [ню]=kM(х)



 95. Написати рівняння Нернста для цинкового електрода (Zn/Zn2+). E=E0 + 0,059/n lg C(Fe2+)

 96. Написати формули міцел і гранул (в ізоелектричному стані) одержаних за таких умов: BaCl2(надл.) + K2CO3 = BaCO3↓ + 2KCl;

 97. Для чого у колоїдний розчин була додана необхідна кількість желатину? Для стабілізації

 98. При дослідженні інтенсивності помутніння розчину білка крові при додаванні водовіднімаючої речовини у розчинах із різними значеннями pН, у розчині, рН якого дорівнює ІЕТ цього білка, помутніння....? максимальне

 99. Перерозподіл рухливих іонів, як наслідок ефекту Доннана веде до збільшення осмотичного тиску в клітині і зменшення його в зовнішньому розчині. При цьому розчин у середині клітини по відношенню до зовнішнього розчину стає...? гіпертонічним

 100. Написати рівняння Нернста для нікелевого електрода (Ni/Ni2+). E=E0 + 0,059/n lg C(Ni2+)

 101. Написати формули міцел і гранул (в ізоелектричному стані) одержаних за таких умов: СaCl2(надл.) + K2CO3 = СaCO3↓ + 2KCl;

 102. Написати формули міцел і гранул (в ізоелектричному стані) одержаних за таких умов: CaCI2+K2CO3(надл.) =CaCO3↓+2KCI

 103. Яким рівнянням описується зміна вільної енергії в ізокорноізотермічному процесі? F = U - T∙S

 104. При дослідженні інтенсивності набрякання у розчинах із різними значеннями pН, у розчині, рН якого більше ІЕТ спостерігається...? мінімальне набрякання

 105. Запишіть рівняння Петерса для електрода Рt/Cr3+, Cr2+. E=E0 + 0,059 lg a(Cr3+)/a(Cr2+)

 106. Написати формули міцел і гранул (в ізоелектричному стані) одержаних за таких умов: CaCI2 + K3PO4(надл.) Ca3(PO4)2↓+KCI

 107. 107. В якому напрямку відбудеться зсув рівноваги при підвищенні тиску в N2+3H22NH3 в прямому

 108. 108. За яким рівнянням розраховується зміна ентальпії? Н = U + PV

 109. 109. Коацервацію використовують для отримання мікрокапсул, які в наукових дослідженнях є моделями живих клітин. Коацервація обумовлена зниженням взаємної розчинності компонентів розчину. Коацервація відбувається в результаті злиття сольватник оболонок макромолекул без об*єднання самих макромолекул

 110. Написати рівняння Нернста для мідного електрода (Cu/Cu2+). E=E0 + 0,059/n lg C(Сг2+)

 111. Як зміниться ентропія 1моль речовини при переході з твердого стану до газоподібного? Збільшиться, дельта S більше 0

 112. За яким рівнянням буде розраховуватись константа рівноваги СО + Cl2 ⇄ COCl2? K=[COCl2]/[CO]*[Cl2]

 113. Як змінюється швидкість ендотермічних реакцій зі зміною температури? прямопропорційно

 114. Як впливає каталізатор на швидкість хімічних реакцій? Чим це зумовлено? Пришвидшує, тому що зменшується енергія активації

 115. Як впливає каталізатор на рівноважні процеси?

 116. Як впливає зниження Т на ентропію системи. Ентропія зменшується

 117. Як пов’язана ентальпія з внутрішньою енергією системи.? Н = U + PV

 118. За яких умов самодовільні хімічні процеси проходять до кінця? Осад, газ, малодисоційована сполука

 119. Як зміниться енторпія в системі СаСОз(т) →СаО(т) + СО2(г) ? збільшиться

 120. Яка з солей кальцію швидше утворить камні в нирках? ДР(СаСОз)= 4,8*10-9моль22,ДР(СаС2О4)=2,3*10-9моль22;

 121. Яку з солей барія застосовують при рентгенологічних дослідженнях шлунку і чому? ДР(ВаSО4)=1,1*10-10 моль22, ДР (ВаSО3)=8,0*10-7моль22;

 122. Яка з солей срібла в розчині випаде в осад першою? ДР(АgІ) =8,3*10-17 ДР (АgBr)=5.0*10-13 ДР (АgCl)=1.8*10-10

 123. Яка з солей кальцію найбільш здатна формувати кістки. ДР(Са3(РО4)2)=2,0*10-29моль55. ДР (СаНРО4)=2,7*10-7моль2 2 .

 124. Навести кінетичне рівняння для елементарної реакції А+В=С. V=k C[A] C[B]

 125. У скільки разів збільшиться швидкість ендотермічної реакції при підвищенні Т на 20 К, якщо температурний коефіцієнт дорівнює 3. в 9 разів

 126. За яким рівнянням розраховують енергію активної реакції?

 127. Як змінюється швидкість реакції та енергія активації реакції при введенні каталізатору? Швидкість збільшується, енергія активації зменшується

 128. Чому сумарний порядок кінетичного рівняння хімічної реакції не може перевищувати 3?

 129. Якими є наведені реакції стосовно одна одної? 2КClO3→2KCl+3O2; 4KClO3→3KClO4+KCl. паралельні

 130. Який загальний порядок реакції, якщо константа швидкості цієї реакції вимірюється у л/моль*с. 2-ий порядок

 131. Який загальний порядок реакції, якщо константа швидкості цієї реакції вимірюється у с-1? Перший

 132. Як називаються реакції, у яких з однієї і тієї ж речовини одночасно утворюються різні продукти реакції? паралельні

 133. До якого типу відносяться реакції, що відбуваються з утворенням радикалів? ланцюгові

 134. За яким рівнянням розраховується осмотичний тиск розчинів ВМС? За рівнянням Галлера: П=p(X)/M(X) * RT + Kp(квадрат) (Х)

 135. Який метод застосовують для визначення М(ВМС),що пов’язаний з аномально високою в’язкістю розчинів ВМС. 1)За допомогою формули: ню (пит) = (ню – ню0 ) : ню0 в*язкість розчинів жорстких макромолекул прямопропорційно пов*язана з середньою молекулярною масою ВМС та масою концентрацією розчину; 2)для розчинів гнучких макромолекул характеристична в*язкість розраховується за рівнянням [ню]=kM(х)

 136. У якій із міцеральних систем ПАР краще відбудеться солюбілізація бензену: С10Н21СООNа, С2Н5СООNа, С17Н35СООNа?

 137. Яка із наведених сполук найбільш здатна до утворення міцелярної системи ПАР: С10Н21СООNа, С2Н5СООNа, С17Н35СООNа






написать администратору сайта