Главная страница

Кіріспе


Скачать 488.5 Kb.
НазваниеКіріспе
Дата09.10.2019
Размер488.5 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаdip_-zher-baqylau-men-zherdi-bagalau-zholdary.doc
ТипДокументы
#58476
страница4 из 10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
= (8)

Ренталардың жалпы сомасы шексіз жылдарда шексіздікке ұмтылады. Сондықтан жоғарыда айтылған тәсіл бойынша жердің экономикалық бағасы:

Р= (9)

Бұл формула бойынша ауыл шаруашылығында пайдаланылатын жер бағаланады. Орман қорының жері ағаштың өсіп-жетілу мерзімін ескеріп бағаланады:

Р= (10)

Ауыл шаруашылық жерлері уақытша бұл мақсатта пайдаланудан алынғанда, экономикалық зиянды жердің экономикалық бағаcымен есептелінеді:

Р= (11)

Бұл 9, 10, 11 формулалармен жер қоры мынадай жағдайларда бағаланады:

  1. жылдық рента шамасы өзгермейді

  2. уақыт факторын есептейтін коэффициент љзгермейді.

Айта кетеін жаѓдай, келтіру жылдары ұзақтаѓан сайын, есепке алынатын рентаныњ шамасы кеми береді. Е=0,12 деп алѓанда бесінші жылѓы рентаныњ жартысынан сђл ѓана артыѓы есептеледі, 10-жылѓыныњ џштен бірі, ал 20-жылѓыныњ оннан бірі ѓана. Қолданѓан коэффициентке байланысты жердіњ баѓалануы да љзгеше болады. Жылдық рентаныњ жыл љткен сайын құндылыѓыныњ қаншама кемитінін дђл есептеу љте қиын. Оны сараптама жолымен ѓана болжауѓа болады. Сондықтан ауыл шаруашылық жерлерін бағалаѓанда есептелетін жылдық рентаныњ љзгеру қарқынын ескеру џшін формулаѓа мына тљмендегідей қосымшалар қолдану ұсынылады:

Р=, О<К Е,

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


написать администратору сайта