Главная страница
Навигация по странице:

 • Билет №2

 • вопросы по билетам. Уроку з кольорознавства (3 кл.) з теми Холодні та теплі кольори. Билет 2 Система роботи над іменником у 14 класах. Методика вивчення мір часу. Показати практичні вправи з теми Мозаїка


  Скачать 64.5 Kb.
  НазваниеУроку з кольорознавства (3 кл.) з теми Холодні та теплі кольори. Билет 2 Система роботи над іменником у 14 класах. Методика вивчення мір часу. Показати практичні вправи з теми Мозаїка
  Анкорвопросы по билетам.doc
  Дата08.06.2017
  Размер64.5 Kb.
  Формат файлаdoc
  Имя файлавопросы по билетам.doc
  ТипУрок
  #8561

  Билет №1

  1. Методика роботи з фонетики. Звукобуквений аналіз на уроках української мови.

  2. Методика вивчення письмового ділення на двоцифрове число.

  3. Методика проведення уроку з кольорознавства (3 кл.) з теми «Холодні та теплі кольори».

  Билет №2

  1. Система роботи над іменником у 1-4 класах.

  2. Методика вивчення мір часу.

  3. Показати практичні вправи з теми «Мозаїка».

  Билет №3

  1. Методика роботи над елементами синтаксису і пунктуації.

  2. Методика вивчення мір довжини.

  3. Демонстрація як головний метод в практичній діяльності: показати роботу з дрібної пластики (ліплення тварини) трьома методами.

  Билет №4

  1. Види переказів у початкових класах та методика їх проведення.

  2. Методика вивчення геометричного матеріалу.

  3. Продемонструвати методику поетапного виконання теми «Портрет мами».

  Билет №5

  1. Робота над збагаченням та активізацією словникового запасу молодших школярів.

  2. Методика вивчення алгебраїчного матеріалу.

  3. Фрагмент уроку з теми «Вишитий рисунок – український національний оберіг». Символічні узори на рушниках та їх значення.

  Билет №6

  1. Сучасні вимоги до уроку мови. Типи і структура уроків української мови.

  2. Методика вивчення змістової лінії “Рух і взаємодія”.

  3. Практичне завдання: Тема «Плетіння зі смужок паперу». (Плетені вироби, їх застосування. Техніка плетіння плоских і об`ємних виробів зі смужок паперу).

  Билет №7

  1. Методика роботи над оповіданнями на уроках читання.

  2. Методика проведення уроків-екскурсій з природознавства. Вимоги до проведення екскурсій.

  3. Практичне завдання: Тема «Аплікація з відрізків ниток» (Створення контурних малюнків. Підбір кольорових відрізків. Послідовність аплікаційних робіт).

  Билет №8

  1. Система роботи над прикметником у початкових класах.

  2. Методика формування уявлень про організм людини в початковій школі. Особливості проведення комбінованого уроку з цієї теми.

  3. Практичне завдання: Тема «Декоративна аплікація» (Поняття про візерунок. Послідовність складання візерунків у квадраті, смужці. Витинанка.)

  Билет №9

  1. Робота з орфографії як основний засіб формування правописних умінь і навичок молодших школярів.

  2. Методика формування понять про речовини та її властивості.

  3. Виконати пісню з музично-ритмічним супроводом (за програмою початкової школи на вибір).

  Билет №10

  1. Система роботи над дієсловом у 1-4 класах.

  2. Предметний урок, особливості його проведення. Основні вимоги до предметного уроку.

  3. Продемонструвати роботу вчителя над засобами музичної виразності у 3 класі.

  Билет №11

  1. Основні періоди навчання грамоти та їх завдання.

  2. Розвиток просторових уявлень і спостережень учнів початкових класів на уроках природознавства.

  3. Підготувати пояснення вчителем теми «Рондо» (фрагмент уроку 2 класу).

  Билет №12

  1. Розвиток мовлення молодших школярів на основі тексту.

  2. Методика вивчення теми курсу «Земля – наш космічний дім»

  3. Показати етапи роботи над колисковою піснею (за програмою 1 класу).

  Билет №13

  1. Методика роботи над морфемами слова у 2-4 класах.

  2. Організація самостійної роботи на уроках природознавства

  3. Скласти трійку взаємообернених задач, при розв’язуванні яких можна закріпити знання взаємозв’язку між компонентами і результатами дій додавання та віднімання.

  Билет № 14

  1. Методика опрацювання лексики в початкових класах.

  2. Проблемний метод навчання на уроках природознавства

  3. У чому причина помилок учнів: 4+6 = 6; 10 – 4 = 4. Що робити для їх попередження?

  Билет №15

  1.Робота над текстами різних типів мовлення.

  2 Методика вивчення змістової лінії “Природні зони України”.

  3. Чи можуть учні, не виконуючи обчислень, встановити, що ділення в даних прикладах виконано неправильно:

  73332 : 36 = 237

  51054 : 27 = 1891

  Билет № 16

  1. Особенности изучения русского языка в условиях билингвизма.

  2. Особливості структури уроків музики в початковій школі.

  3. . Побудуйте диференційовані завдання весняних спостережень у природі для учнів з різним рівнем розвитку і підготовки

  Билет №17

  1. Приемы формирования навыков диалогической речи. Создание речевых ситуаций на уроке.

  2. Види музичної діяльності на уроках музики.

  3. Побудуйте евристичну бесіду двома способами. Назвіть прийом, використаний для створення проблемної ситуації. Прокоментуйте методику організації евристичної бесіди. Вкажіть на різницю між двома способами її організацїї.На матеріалі теми ”Рослини лісу”.

  Билет №18

  1. Формирование синтаксических умений учащихся начальной школы.

  2. Співацькі навички та вміння у початкових класах. Етапи роботи над піснею.

  3. Побудуйте проблемний виклад однієї з тем з природознавства (тема за вибором). Обгрунтуйте можливість і доцільність вибору цього методу навчання в конкретній ситуації. В чому полягає специфіка знань, якими повинні оволодіти молодші школярі під час використання проблемного викладу?

  Билет №19

  1. Понятие орфограммы в начальной школе. Типы орфограмм.

  2. Основні завдання зі сприймання музики в 1-4 класах.

  3. Скласти приклади на додавання та віднімання в межах 100, які учні можуть розв’язати на основі знання нумерації чисел.

  Билет №20

  1. Методика работы по развитию произносительных навыков речи.

  2. Використання національного пісенного фольклору на уроках музики.

  3. Скласти математичний диктант для перевірки знань з нумерації чисел в межах 10. Пояснити, які знання, уміння і навички перевіряються при виконанні кожного завдання.

  Билет №21

  1. Методика вивчення нумерації чисел.

  2. Методика навчання роботи з тканиною і волокнистими матеріалами.

  3. Навести алгоритм виконання ділення:

  Билет №22

  1. Методика розв΄язування простих задач, що розв΄язуються додаванням та відніманням.

  2. Методика навчання роботи з пластичними та природними матеріалами.

  3. Навести бесіду під час організації пошуку розв’язування задачі: У господарстві було 16 качок, а гусей – на 9 менше. Скільки гусей було в господарстві?

  Билет №23

  1.Методика розв΄язування простих задач, що розв’язування множенням та діленням

  2. Методика використання різноманітних видів декоративно-прикладного мистецтва на уроках трудового навчання.

  3. Привести примеры заданий, которые используются для аудирования (2 класс).

  Билет №24

  1. Методика розв΄язування задач на пропорційне ділення.

  2. Специфіка уроку трудового навчання.

  3. Разработать план-конспект урока на тему: “Глагол” (этап изучения нового материала).

  Билет №25

  1. Методика розв΄язування задач на знаходження невідомого за двома різницями.

  2. Методика роботи над аплікацією з різних матеріалів.

  3. Навести приклади вправ і завдань, які найдоцільніше використати для запам’ятовування учнями службових слів (прийменників та сполучників).

  Билет №26

  1. Методика розв΄язування задач на знаходження невідомого за двома різницями.

  2. Методика роботи над аплікацією з різних матеріалів.

  3. Навести приклади вправ і завдань, які найдоцільніше використати для запам’ятовування учнями службових слів (прийменників та сполучників).

  Билет №27

  1. Методика вивчення табличного множення та ділення.

  2. Методика оцінювання дитячих малюнків.

  3. Розробити фрагмент уроку читання на ознайомлення з новою буквою

  Билет №28

  1. Методика вивчення обчислень в межах тисячі.

  2. Методика та форми проведення практичної роботи на уроках з образотворчого мистецтва.

  3. Скласти алгоритм розбору слів за будовою.

  Билет №29

  1. Методика вивчення письмового множення на двоцифрове число.

  2. Методика роботи вчителя на класній дошці на уроках образотворчого мистецтва. Педагогічний малюнок.

  3.Дібрати різні види завдань до теми «Головні члени речення» (4 клас).

  Билет №30

  1. Методика вивчення письмового множення на одноцифрове число.

  2. Методика роботи з творами мистецтва на уроці образотворчого мистецтва.

  3. Скласти словниковий диктант для перевірки знань учнів з теми “Ненаголошені голосні в корені слова” (3 клас).
  написать администратору сайта