Главная страница
Навигация по странице:

 • Визначте, яку одиницю вимірювання має фаза коливань

 • Рівень інтенсивності звука складає 40 дБ. У скільки разів його інтенсивність перевищує порогову інтенсивність

 • БИОФИЗИКА. Їх графіком є синусоїда вони є періодичними вони є незатухаючими


  Скачать 307.5 Kb.
  НазваниеЇх графіком є синусоїда вони є періодичними вони є незатухаючими
  АнкорБИОФИЗИКА.doc
  Дата09.06.2017
  Размер307.5 Kb.
  Формат файлаdoc
  Имя файлаБИОФИЗИКА.doc
  ТипДокументы
  #8910
  страница1 из 2
    1   2

  #

  Проаналізуйте, яка властивість характерна тільки для гармонічних коливань:
  вони мають постійну частоту
  вони мають постійну амплітуду
  їх графіком є синусоїда
  вони є періодичними
  вони є незатухаючими
  #

  Визначте, що можна назвати амплітудою коливань:
  число коливань в одиницю часу
  максимальне відхилення від положення рівноваги
  величина, що є зворотною періоду коливань
  тривалість одного повного коливання
  положення тіла у любий проміжок часу
  #

  Проаналізуйте, від чого залежить величина коефіцієнту згасання коливань:
  від колової частоти коливань
  від початкової фази коливань
  від тривалості коливань
  від коефіцієнту тертя і маси тіла
  від періоду коливань
  #

  Проаналізуйте, чим визначається миттєве відхилення тіла від положення рівноваги при гармонічних коливаннях:
  амплітудою і фазою коливань
  періодом і частотою коливань
  амплітудою і частотою коливань
  фазою і частотою коливань
  тільки частотою коливань
  #

  Проаналізуйте, як змінюється амплітуда затухаючих коливань у часі:
  експоненціально зростає
  лінійно зростає
  лінійно зменшується
  не змінюється
  експоненціально зменшується
  #

  Проаналізуйте, від чого залежить фаза коливань:
  від колової частоти та тривалості коливання
  від амплітуди і колової частоти коливань
  від амплітуди і періоду коливань
  від амплітуди та начальної фази коливань
  від періоду коливань і начальної фази коливань
  #

  Визначте, яку одиницю вимірювання має інтенсивність хвилі:
  Джоуль
  Ватт
  Ватт/м2
  Ватт•м2
  Джоуль/м
  #

  Визначте характеристику, яка може бути виражена у Герцах:
  частота
  інтенсивність
  висота
  тембр
  фаза

  #

  Визначте частоту коливань, якщо тіло за 10 секунд здійснило 20 коливань...
  2 Гц
  10 Гц

  20 Гц
  30 Гц
  0,5 Гц
  #

  Визначте, як знайти кругову частоту коливань:
  знайти квадрат лінійної частоти
  знайти корінь з лінійної частоти
  поділити лінійну частоту на 3,14
  помножити лінійну частоту на 6,28
  подвоїти лінійну частоту
  #


  Визначте, яку одиницю вимірювання має фаза коливань?
  метр
  секунда
  радиан
  герц
  метр у квадраті
  #

  Визначте признак, характерний тільки для автоколивань:
  джерело енергії знаходиться в коливній системі
  здійснюється по закону синуса або косинуса
  не затухають у часі
  їх фаза залежить від колової частоти
  фаза коливань залежить від джерела енергії


  #

  Визначте інтенсивність звуку частотою 1 кГц у Вт/м2, якщо рівень інтенсивності звуку дорівнював 40 дБ:

  A. 10-8 B. 10-12 C. 10-10 D. 108 E. 1010
  #

  Визначте, якій зміні інтенсивності звуку відповідає збільшення його рівня інтенсивності на 1 Б.:

  A. в 10 раз B. в 100 раз C. в 1000 раз
  D. на 100 дБ E. на 100 Вт/м2
  #

  Визначте рівень інтенсивності звуку частотою 1000 Гц, якщо його інтенсивність була .

  А. 9 дБ B. 12 дБ C. 10 Б
  D. 30 дБ E. 21 Б
  #


  Рівень інтенсивності звука складає 40 дБ. У скільки разів його інтенсивність перевищує порогову інтенсивність?

  А. в 10 раз B. в 100 раз

  C. в 1000 раз D. в 10000 раз

  E. в 100000 раз
  #

  Визначте, на скільки змінився рівень інтенсивності звуку, якщо його інтенсивність збільшилась в 100 разів:

  А. 10 дБ B. 20дБ C. 50 дБ

  D. 2 дБ E. 100 дБ
  #

  Визначте, у скільки разів змінилась інтенсивність звуку, якщо рівень інтенсивності збільшився на 20 дБ:

  А. збільшилась у 20 раз B. зменшилась в 20 раз

  C. збільшилась в 100 раз D. зменшилась в 100 раз

  E. збільшилась в 2 рази
  #

  Визначте вид коливань, якщо джерело енергії знаходиться всередині коливної системи:
  вільні коливання
  власні коливання
  автоколивання
  вимушені коливання
  періодичні коливання
  #

  Проаналізуйте, які коливання є вимушеними:
  які здійснюються за рахунок власного джерела енергії
  які здійснюються під впливом постійної зовнішньої сили
  які відбуваються за рахунок сил, що діють у самій системі
  які викликає періодична зовнішня сила
  які викликає зовнішня сила, що збільшується
  #

  Проаналізуйте, у якому середовищі не може розповсюджуватись механічна хвиля:
  повітря
  рідина
  дерево
  вакуум
  метал
  #

  Проаналізуйте, що може бути причиною механічного резонансу
  збіг частоти зовнішньої сили з власною частотою коливань тіла
  збільшення частоти коливань вище певного значення
  значне зменшення тривалості періоду коливань
  раптове припинення коливального руху
  збільшення тривалості коливань вище певної межі

  #

  Визначте специфічну властивість повздовжньої хвилі:
  частинки середовища розповсюджуються вздовж напрямку хвилі
  частинки середовища коливаються вздовж напрямку хвилі
  хвиля розповсюджується від джерела лише в повздовжньому напрямку
  хвиля має в повздовжньому напрямку більшу амплітуду, ніж в поперечному
  хвиля має в повздовжньому напрямку більшу товщину, ніж в поперечному
  #

  Визначте, що є специфічним для поперечної хвилі:
  частинки середовища коливаються перпендикулярно напрямку розповсюдження хвилі
  хвиля розповсюджується перпендикулярно відносно об'єкту
  хвиля розповсюджується вздовж відносно об'єкту
  частинки середовища коливаються за законом синуса і косинуса
  частинки середовища коливаються хаотично відносно об'єкту
  #

  Проаналізуйте, що таке довжина хвилі:
  відстань, на яку вона розповсюджується за чверть періоду
  відстань, на яку вона розповсюджується за два періоди
  відстань, на яку вона розповсюджується за один періоду
  відстань, на яку вона розповсюджується за одну секунду
  відстань, на яку вона розповсюджується від джерела до вуха
  #

  Визначте, що таке довжина поперекової хвилі:
  відстань, яку вона пройшла від місця свого виникнення
  відстань між сусідніми гребнями і впадинами
  відстань, яку вона проходить за одиницю часу
  відстань, протягом якої її амплітуда впала до нуля
  відстань, на яку вона розповсюджується за одну секунду

  #

  Визначте, яка механічна хвиля є плоскою:
  якщо її напруженість коливається в одній площині
  якщо вона розповсюджується в одній площині
  якщо її фронт стискають спеціальним методом
  якщо її амплітуда коливається в одній площині
  якщо фронтом механічної хвилі є площина
  #

  Проаналізуйте, що може бути причиною ефекту Допплера:
  джерело хвиль знаходиться на далекій відстані від приймача
  джерело хвиль розташовано надто близько до приймача
  джерело хвиль переміщується відносно приймача
  частота джерела і приймача хвиль співпадають
  джерело і приймач хвиль нерухомі
  #

  Проаналізуйте, в якому випадку збільшується частота механічних хвиль, що сприймає приймач:
  частота джерела хвиль залишається стабільною
  джерело хвиль наближається до приймача
  джерело хвиль розташовано близько до приймача
  джерело хвиль знаходиться далеко від приймача
  джерело хвиль не віддаляється від приймача
  #

  Проаналізуйте фізичну природу звуку:
  поперечна механічна хвиля
  повздовжня механічна хвиля
  потік частинок, що розповсюджуються від його джерела
  електромагнітна повздовжня хвиля
  потік квантів енергії, що розповсюджуються від джерела


  #

  Проаналізуйте, чим шум відрізняється від тону:
  неперіодичністю коливань
  періодичністю коливань
  більшою частотою коливань
  меншою частотою коливань
  збільшеною амплітудою коливань
  #

  Проаналізуйте, чим складний тон відрізняється від простого:
  його коливання не є гармонічними
  його коливання мають велику частоту
  його коливання мають низьку частоту
  його коливання не є періодичними
  його коливання і повздовжніми
  #

  Визначте властивість, яку має тільки простий тон:
  коливання розповсюджуються у просторі без затухання
  коливання є періодичними і гармонічними
  коливання здійснюються с постійною амплітудою
  коливання є неперіодичними і не гармонічними
  коливання є періодичними, але не гармонічними
  #

  Проаналізуйте, який звук є складним тоном:
  приголосні звуки
  звук камертону
  аплодування
  голосні звуки
  звук серця

  #

  Проаналізуйте, що може слугувати джерелом простого тону:
  камертон
  обертон
  скрипка
  дзвоник
  приголосні звуки
  #

  Визначте, який компонент є основним тоном складного тону:
  що має найменшу частоту
  що має найбільшу частоту
  що має найбільшу висоту
  що швидше розповсюджується
  що має менший поріг чутності
  #

  Визначте, яка з характеристик звуку може бути виражена за допомогою одиниць енергії:
  висота
  частота
  гучність
  інтенсивність
  швидкість
  #

  Оцініть, який діапазон звуків входить в область чутності людини:
  20 килогерц - 16 мегагерц
  16 герц - 20 килогерц
  16 килогерц - 20 мегагерц
  16 герц - 20 мегагерц
  1герц - 20 герц


  #

  Визначте мінімальну частоту звука, який може почути людина:
  160 Гц
  20000 Гц
  16 Гц
  2000 Гц
  6 Гц
  #

  Оцініть, які коливання відносять виключно до області інфразвукових:
  інтенсивність яких дуже висока
  інтенсивність яких більш, ніж поріг чутності
  частота яких більша, ніж 16 Гц
  частота яких більш, ніж 20000 Гц
  частота складає менш, ніж 16 Гц
  #

  Визначте, коли коливання відносять виключно до області ультразвукових:
  коли їх частота не перевищує 2000 Гц
  коли їх частота перевищує 20000 Гц
  коли їх частота не перевищує 20000 Гц
  коли їх частота перевищує 2000 Гц
  коли їх частота перевищує 1 МГц
  #

  Визначте, що таке поріг чутності:
  мінімальна інтенсивність звуку, що чує людина
  максимальна інтенсивність звуку, що чує людина
  мінімальна частота звуку, який чує людина
  максимальна довжина хвилі, що чує людина
  мінімальна швидкість звуку, який чує людина


  #

  Проаналізуйте, від чого залежить значення коефіцієнту пропорційності в законі Вебера-Фехнера:
  від частоти звуку
  є постійною величиною
  від звукового тиску
  від інтенсивності хвилі
  від гучності звуку
  #

  Проаналізуйте, в якій з відповідей усі три характеристики звуку є об'єктивними:
  гучність, тембр, частота
  інтенсивність, частота, акустичний спектр
  частота, гучність, акустичний спектр
  інтенсивність, тембр, частота
  швидкість, висота, частота
  #

  Проаналізуйте, в якій відповіді всі три характеристики звуку є суб'єктивними:
  інтенсивність, частота, гучність
  висота, тембр, гучність
  тембр, інтенсивність, акустичний спектр
  швидкість, інтенсивність, тембр
  висота, тембр, інтенсивність
  #

  Визначте, від чого залежить висота звуку:
  від інтенсивності
  від обертонів
  від частоти
  від його тембру
  від швидкості звуку
  #

  Проаналізуйте, що визначає тембр звуку:
  його висота
  його акустичний спектр
  його гучність
  його інтенсивність
  його швидкість
  #

  Проаналізуйте, від чого залежить відбивання ультразвуку на межі двох середовищ:
  тільки від швидкості розповсюдження в них ультразвуку
  тільки від густини і пружності середовищ
  від співвідношення їх акустичних опорів
  від співвідношення їх густини і температури
  від співвідношення їх електричних опорів
  #

  Визначте суттєву відмінність ультразвукових хвиль від чутних звуків:
  вони можуть розповсюджуватись вузькими пучками
  вони є повздовжніми пружними хвилями
  вони є поперековими пружними хвилями
  вони можуть відбиватись від границі середовищ
  вони переносять енергію і мають інтенсивність
  #

  Визначте термін, яким можна позначити добуток густини середовища і швидкості розповсюдження звукової хвилі в ньому:
  акустичним опором середовища
  коефіцієнтом проникнення звуку в середовище
  акустичним вектором середовища
  потоком енергії в середовищі
  коефіцієнтом відбивання звуку

  #

  Проаналізуйте, на оcнові якого явища можна створити випромінювач ультразвуку:
  зворотного п’єзоелектричного ефекту
  фотоелектричного ефекту
  прямого п’єзоелектричного ефекту
  ефекту відбивання ультразвукових хвиль
  ефекту поглинання ультразвукових хвиль
  #

  Визначте явище, за допомогою якого отримують ультразвук для використання у медичних цілях:
  ефект Допплера
  ефект відбивання
  прямий п’єзоефект
  ефект заломлення
  зворотній п’єзоефект
  #

  Визначте, яке явище використовується при ультразвуковому дослідженні внутрішніх органів:
  відбивання ультразвукових хвиль від границі двох середовищ
  заломлення ультразвукових хвиль на границі двох середовищ
  дифракція ультразвукових хвиль від дрібних частинок
  кавітація біологічних рідин при проходженні ультразвуку
  виникнення змінного електричного поля в органах при дії ультразвуку
  #

  Проаналізуйте, чим зумовлено застосування ультразвуку в діагностиці:
  здатністю ультразвукових хвиль нагрівати тканини тіла
  здатністю ультразвукових хвиль викликати кавітацію
  здатністю ультразвука розповсюджуватись широкими пучками
  здатністю ультразвука розповсюджуватись направленими пучками
  здатністю ультразвука змінюватись в біологічних середовищах
  #

  Визначте, який з методів застосовується для вимірювання швидкості течії крові у судинах:
  ехолокація
  спідометрія
  ангіографія
  еходоплерографія
  ехоенцефалоскопія
  #

  Проаналізуйте, який режим ультразвукової ехографії органів застосував лікар, якщо на екрані по горизонталі позначалась відстань до об'єктів всередині тіла пацієнта, а по вертикалі – амплітуда відбитих ультразвукових хвиль.
  А-режим
  B-режим
  R-режим
  F-режим
  M-режим
  #

  Проаналізуйте, який режим ультразвукової ехографії використовувався лікарем, якщо на дисплеї комп'ютера було отримано двовимірне зображення внутрішніх органів:
  F-режим
  режим М
  режим А
  режим В
  режим О
  #

  Проаналізуйте, який режим сканування застосував лікар при обстеженні серця за допомогою ультразвукової ехографії, якщо по горизонталі екрану відображувались зміни амплітуди ехосигналу у часі, а по вертикалі – час обстеження.
  А-режим
  В-режим
  М-режим
  T-режим
  С-режим
  #

  Проаналізуйте, навіщо при проведенні ультразвукової ехографії лікар змазує шкіру пацієнта спеціальним гелем.
  для зменшення відбиття ультразвуку від шкіри
  щоб не викликати опіків шкіри ультразвуком
  для збереження ультразвукового випромінювача
  для покращення переміщення випромінювача на поверхні шкіри
  щоб збільшити швидкість розповсюдження ультразвуку
  #

  Визначте, для чого слугує еходоплерографія:
  для прогрівання біологічних тканин
  для виявлення чужорідних тіл у тканинах
  для вимірювання швидкості крові у судинах
  для вимірювання швидкості ультразвуку
  для визначення інтенсивності ультразвуку
  #

  Визначте, що таке об'ємна швидкість течії рідини
  об’єм рідини, що переміщується на будь-яку відстань
  об’єм рідини, що переміщується на одиницю відстані
  об’єм рідини, що перетинає поперечний переріз трубки за 1 секунду
  час переміщення у просторі певного об’єму рідини
  швидкість переміщення у просторі одиниці об’єму рідини
  #

  Проаналізуйте, як зміниться на виході трубки об'ємна швидкість течії рідини, якщо трубка розширюється так, що площа її поперечного перерізу на виході у два рази більша, ніж на вході:
  у 2 рази збільшиться
  у 2 рази зменшиться
  у 4 рази збільшиться
  буде такою самою, як і на вході
  у 4 рази зменшиться
  #

  Проаналізуйте, як зміниться на виході трубки лінійна швидкість течії рідини, якщо трубка розширюється так, що площа її поперечного перерізу на виході у два рази менша, ніж на вході:
  у 2 рази збільшиться
  у 2 рази зменшиться
  у 4 рази збільшиться
  буде такою самою, як і на вході
  у 4 рази зменшиться
  #

  Проаналізуйте, як зміниться об'ємна швидкість течії рідини у трубці, яка має місце звуження:
  збільшиться в місці звуження
  зостанеться незмінною в усій трубці
  зменшиться в місці звуження
  збільшиться після місця звуження
  збільшиться перед місцем звуження
  #

  Проаналізуйте, як буде змінюватись лінійна швидкість течії рідини у трубці з різною площею її поперечних перерізів:
  не буде змінюватись
  буде збільшуватись в вузьких місцях
  буде збільшуватись у широких місцях
  буде зменшуватись в вузьких місцях
  буде незмінною тільки в широких місцях
  #

  Проаналізуйте, виходячи з рівняння Ньютона для сили тертя, від чого вона залежить:
  від градієнта температури
  від градієнта швидкості течії рідини
  від величини тиску рідини
  від напрямку течії рідини
  від густини рідини
  #

  Проаналізуйте, яка рідина є неньютонівською:
  вода
  горілка
  сироп
  ефір
  суспензія
  #

  Проаналізуйте, яка з рідин є ньютонівською:
  кров
  яєчний білок
  плазма крові
  горілка
  суспензія
  #

  Проаналізуйте, як зміниться в'язкість рідини при збільшенні її температури:
  не зміниться
  збільшиться
  зменшиться
  непередбачуване
  незворотне
  #

  Вкажіть одиницю вимірювання тиску рідини:
  Паскаль
  Ньютон
  Ватт
  Джоуль
  Ампер
  #

  Проаналізуйте, від чого залежить число Рейнольдса:
  температура, довжина трубки, в'язкість рідини
  тиск, густина рідини, температура рідини
  швидкість рідини, діаметр трубки, густина і в'язкість рідини
  швидкість рідини, її температура, діаметр і довжина трубки
  різниця тиску на кінцях трубки, діаметр трубки і в'язкість рідини
  #

  Проаналізуйте, що можна визначити за допомогою рівняння Рейнольдса:
  градієнт тиску рідини у трубці
  силу внутрішнього тертя рідини
  перехід ламінарної течії у турбулентну
  об'ємну швидкість течії рідини у трубці
  лінійну швидкість течії у трубці
  #

  Доповніть, течія рідини називається ламінарною, якщо:
  лінійна швидкість постійна в усіх точках потоку
  об'ємна швидкість однакова в усіх перерізах трубки
  швидкість потоку поступово падає до нуля
  шари рідини плинуть, не перемішуючись
  лінійна швидкість змінюється залежно від площі перерізу
  #

  Доповніть, течія рідини називається турбулентною, якщо:
  лінійна швидкість постійна в усіх точках потоку
  об'ємна швидкість однакова в усіх перерізах трубки
  швидкість потоку поступово падає до нуля
  шари рідини плинуть, перемішуючись один с другим
  лінійна швидкість змінюється залежно від площі перерізу
  #

  Проаналізуйте, що може ламінарну течію перетворити на турбулентну течію:
  збільшення в'язкості рідини
  збільшення швидкості течії рідини
  зменшення температури рідини
  зменшення густини рідини
  зменшення діаметру трубки, в якій тече рідина
  #

  Проаналізуйте, що може змусити турбулентну течію перейти у ламінарну:
  збільшення в'язкості рідини
  збільшення швидкості течії рідини
  збільшення температури рідини
  збільшення густини рідини
  збільшення діаметру трубки, в якій тече рідина
  #

  Визначте, яке величина визначається рівнянням Пуазейля:
  об'ємна швидкість рідини
  сила внутрішнього тертя
  в'язкість рідини
  густина рідини
  лінійна швидкість течії
  #

  Проаналізуйте, як змінюється повний тиск рідини при її течії у трубці з неоднаковою площею перерізів:
  збільшується в вузьких місцях
  зменшується по ходу трубки
  збільшується в широких місцях
  падає в вузьких і збільшується в широких місцях
  не змінюється в вузьких і широких місцях
  #

  Оцініть на основі закону Пуазейля, які величини визначають гідродинамічний опор:
  довжина і радіус трубки, в'язкість рідини
  в'язкість і густина рідини, довжина трубки
  тиск, в'язкість рідини, ддовжина трубки
  швидкість, в'язкість рідини, довжина трубки
  швидкість рідини, довжина і радіус трубки
  #

  Визначте, за яких умов збільшується об'ємна швидкість течії рідини у трубці:
  при збільшенні в'язкості рідини
  при зменшенні радіуса трубки
  при збільшенні різниці тиску в трубці
  при збільшенні довжини трубки
  при зростанні гідродинамічного опору
  #

  Визначте, за яких умов зменшується об'ємна швидкість течії рідини у трубці:
  при зменшенні в'язкості рідини
  при зменшенні радіусу трубки
  при збільшенні різниці тиску в трубці
  при зменшенні довжини трубки
  внаслідок зменшення гідродинамічного опору
  #

  Визначте, в якому випадку збільшується гідродинамічний опір трубки:
  зменшення радіусу трубки
  зменшення довжини трубки
  зменшення в'язкості рідини
  зменшення лінійної швидкості рідини
  зменшення різниці тиску між кінцями трубки
  #

  Проаналізуйте, в якому випадку зменшується гідродинамічний опір трубки:
  збільшення в'язкості рідини
  збільшення різниці тиску між кінцями трубки
  збільшення довжини трубки
  зменшення в'язкості рідини
  зменшення радіусу трубки
  #

  Оцініть, в яких судинах тиск крові є найменшим:
  артерії
  капіляри
  артеріоли
  вени
  Аорта
  #

  Оцініть, як змінюється тиск крові при її переході з капілярів у вени:
  не змінюється
  зменшується
  збільшується
  перерозподіляється
  з'являється
  #

  Оцініть, в яких судинах спостерігається найбільш значне зменшення тиску крові:
  артерії
  артеріоли
  капіляри
  вени
  венули
  #

  Визначте, в яких судинах тиск крові найбільш високій:
  капіляри
  артеріоли
  венули
  вени
  артерії
  #

  Проаналізуйте, як при вимірюванні артеріального тиску акустичним методом визначають систолічний тиск:
  за максимальною гучністю тонів Короткова
  за виникненням пульсових хвиль
  за виникненням тонів Коротков
  за зникненням тонів Короткова
  за початком серцебиття
  #

  Визначте, які судини мають найбільший гідродинамічний опір:
  артерії
  артеріоли
  капіляри
  венули
  вени
  #

  Проаналізуйте, чому тиск крові в капілярах нижчій, ніж в артеріях:
  сума поперечних перерізів капілярів більше, ніж артерій
  енергія крови витрачається на подолання гідродинамічного опору
  капіляри мають менший радіус, ніж артерії
  стінка капілярів більш тонка, ніж у артерій
  із-за більшої кількості капілярів, ніж артерій
  #

  Визначте, який з факторів впливає в найбільшій мірі на в'язкість крові:
  концентрація білків в плазмі
  концентрація солей в плазмі
  концентрація еритроцитів
  концентрація лейкоцитів
  концентрація водневих іонів
  #

  Проаналізуйте, як зміниться в'язкість зі збільшенням швидкості течії крові:
  не зміниться
  збільшиться
  зникне
  зменшиться
  з'явиться.
  #

  Проаналізуйте, в яких судинах лінійна швидкість течії крові найменша:
  артерії
  артеріоли
  капіляри
  венули
  вени
  #

  Проаналізуйте, якою буде сумарна об'ємна швидкість крові, виміряна одночасно окремо в артеріях, артеріолах, капілярах, венах:
  найбільша в артеріях
  найбільша в капілярах
  найбільша в артеріолах
  найбільша в венах
  однакова в усіх судинах
  #

  Обґрунтуйте, чому лінійна швидкість течії крові в капілярах менша, ніж в артеріях:
  їх радіус менший, ніж радіус артерій
  сума площі їх поперечних перерізів більша, ніж артерій
  тиск крові в них нижчий, ніж в артеріях
  їх гідродинамічний опір більший, ніж у артерій
  їх кількість значно більша, ніж кількість артерій
  #

  Обґрунтуйте, чому кров тече з капілярів в вени:
  вени мають спеціальні клапани
  площа поперечних перерізів вен менша
  тиск крові в капілярах вище, ніж у венах
  швидкість течії крові у венах більша
  вени мають тонші стінки
  #

  Проаналізуйте, як зміниться артеріальний тиск, якщо мускулатура стінок артеріол скоротиться, а ширина їх просвіту зменшиться:
  не зміниться
  зменшиться
  дорівнюватиме венозному тиску
  збільшиться
  впаде до нуля
  #

  Визначте, як змінюється загальна енергія ізольованої системи згідно першому закону термодинаміки:
  може збільшуватись
  може зменшуватись
  не змінюється
  може обмінюватись с середовищем
  завжди дорівнює нулю
  #

  Проаналізуйте співвідношення виділеної теплоти при хімічному перетворенні однієї речовини в іншу у двох випадках: а). якщо відбувається пряме перетворення та б). перетворення відбувається в декілька етапів
  кількість виділеної теплоти в обох випадках однакова
  при прямому перетворенні виділяється більше теплоти
  при прямому перетворенні виділяється менше теплоти
  при прямому перетворенні теплота не виділяється
  при непрямому перетворенні все залежить від проміжних етапів.
  #

  Визначте, мірою чого є ентропія:
  величини внутрішньої енергії термодинамічної системи
  величини вільної енергії термодинамічної системи
  розсіяння теплоти в термодинамічних системах
  здатності термодинамічної системи здійснювати роботу
  температури термодинамічної системи
  #

  Проаналізуйте, до якого типу термодинамічних систем належить серце жаби, якщо воно ізольовано із організму тварини і його життєдіяльність підтримується за допомогою розчину, який містить споживні речовини і повітря, що подаються ззовні:
  закрита система
  відкрита система
  ізольована система
  нереальна система
  ідеальна система
  #

  Проаналізуйте, до якого типу термодинамічних систем відноситься вміст консервної банки, що не відкривалась:
  закрита система
  відкрита система
  ізольована система
  нереальна система
  ідеальна система
  #

  Визначте, чим може обмінюватись закрита термодинамічна система з зовнішнім середовищем:
  тільки речовиною
  тільки енергією
  речовиною і енергією
  ні речовиною, ні енергією
  тільки ентропією
  #

  Визначте, чим може обмінюватись відкрита система з зовнішнім середовищем:
  тільки речовиною
  тільки енергією
  речовиною і енергією
  ні речовиною, ні енергією
  тільки ентропією
  #

  Визначте, чим можуть обмінюватись з зовнішнім середовищем ізольовані термодинамічні системи:
  тільки речовиною
  тільки енергією
  речовиною і енергією
  ні речовиною, ні енергією
  тільки ентропією
  #

  Проаналізуйте з точки зору законів термодинаміки, а яких середовищах можуть існувати ізольовані термодинамічні системи:
  в газах
  в рідинах
  в твердих тілах
  не існують реально
  в рідкій плазмі
  #

  Визначте, від чого залежать зміни ентропії ізольованої системи:
  знаходяться в зворотній залежності від виділеної теплоти
  знаходяться у прямій залежності від виділеної теплоти
  знаходяться в прямій залежності від температури
  не залежать від температури, але залежать від виділеної теплоти
  не залежать від виділеної теплоти, але залежать від температури
  #

  Проаналізуйте, що характерно для ентропії ізольованої системи:
  вона не може зменшуватись
  вона коливається біля середнього значення
  вона зменшується поступово до нуля
  вона зменшується до певного мінімуму
  вона не може збільшуватись
  #

  Проаналізуйте, яка однакова властивість характерна для рівноважного стану ізольованої термодинамічної системи і стаціонарного стану відкритої термодинамічної системи:
  вони не змінюються у часі
  вони мають максимальну ентропію
  ентропія в цих станах мінімальна
  вони мають максимальні термодинамічні потенціали
  термодинамічні потенціали в цих станах дорівнюють нулю
  #

  Проаналізуйте, в яких термодинамічних системах може підтримуватись стаціонарний стан:
  в ізольованих
  в реальних системе
  в ідеальних
  у відкритих
  ні в яких
  #

  Проаналізуйте, яка залежність існує між потоками та силами, що їх викликають, згідно лінійному закону термодинаміки незворотних процесів:
  логарифмічна
  прямо пропорційна
  зворотно пропорційна
  синусоїдальна
  експоненціальна
  #

  Проаналізуйте, як змінюється продукція ентропії відкритої системи у стаціонарному стані згідно теоремі Пригожина:
  прямує до максимальної величини
  приймає середнє значення
  прямує до мінімального значення
  наближається до нереального значення
  прямує до безмежного значення
  #

  Проаналізуйте, яким силам або зв'язкам належить провідна роль в утриманні у мембрані молекул інтегральних білків:
  водневим зв'язкам
  гідрофобним силам
  силам Ван-дер-Ваальса
  електростатичним силам
  дисперсійним силам
  #

  Проаналізуйте, яким силам або зв'язкам належить провідна роль в утворенні біслою молекул фосфоліпідів у мембранах:
  електростатичним силам
  силам Ван-дер-Ваальса
  гидрофобним силам
  ковалентним зв'язкам
  іонним взаємодіям
  #

  Визначте, молекули яких хімічних сполук утворюють "хвости" молекул фосфоліпідів:
  амінокислот
  жирних кислот
  фосфорної кислоти
  аденозінтрифосфорної кислоти
  гліцеролу або сфінгозину
  #

  Визначте, які сполуки входять до складу голівок фосфоліпідів:
  білки
  гліцерол
  вуглеводи
  жирні кислоти
  амінокислоти
  #

  Проаналізуйте, чому голівки фосфоліпідів у мембрані знаходяться ззовні:
  завдяки їхній формі
  завдяки їх гідрофільності
  тому що вони амфіфільні
  завдяки ковалентним зв'язкам
  тому що вони гідрофобні

  #

  Проаналізуйте, від чого, більш за все, залежить підтримання рідино кристалічного стану плазматичної мембрани:
  від концентрації у ній білків
  від хімічного складу білків
  від концентрації в ній вуглеводів
  від хімічного складу жирних кислот
  від співвідношення білків і вуглеводів
  #

  Проаналізуйте, який градієнт визначає швидкість вільної дифузії згідно першому закону Фіка:
  електричного потенціалу
  температури
  концентрації
  тиску
  об’єму
  #

  Проаналізуйте, яка основна відмінність активного транспорту через плазматичну мембрану від пасивного:
  він спрямований з навколишнього середовища всередину клітини
  він направлений із середини клітини у навколишнє середовище
  для його здійснення не потрібні затрати енергії
  для його здійснення потрібні затрати енергії метаболізму
  він відбувається за відсутністю градієнту концентрації
  #

  Проаналізуйте, які речовини переносяться через мембрану шляхом первинно - активного транспорту:
  білки
  іони
  кисень
  вуглеводи
  глюкоза
  #

  Визначте, які речовини можуть переноситись крізь мембрану шляхом вторинно - активного транспорту:
  кислоти
  калій
  вуглеводи
  білки
  жири
  #

  Проаналізуйте, які речовини транспортуються через мембрану шляхом полегшеної дифузії:
  вода
  кисень
  амінокислоти
  білки
  вуглекислий газ
  #

  Визначте, як кисень надходить усередину клітин:
  шляхом первинно-активного транспорту
  шляхом вторинно-активного транспорту
  за допомогою полегшеної дифузії
  шляхом вільної дифузії
  за допомогою осмотичного тиску
  #

  Проаналізуйте, яка сполука проникає крізь біологічну мембрану найбільш швидко:
  спирт
  глюкоза
  амінокислоти
  АТФ
  білки
  #

  Визначте, яка речовина може транспортуватись крізь плазматичну мембрану у напрямку збільшення своєї концентрації:
  кисень
  вуглекислий газ
  іони калію
  етиловий спирт
  АТФ
  #

  Проаналізуйте, які хімічні речовини можуть транспортуватись крізь мембрану шляхом вільної дифузії:
  гази
  вуглеводи
  амінокислоти
  АТФ и АДФ
  різні іони
  #

  Проаналізуйте, яким чином глюкоза може транспортуватись крізь плазматичну мембрану:
  шляхом первинно - активного транспорту
  шляхом вторинно - активного транспорту
  шляхом вільної дифузії
  за допомогою осмосу
  шляхом ендоцитозу або екзоцитозу
  #

  Визначте транспорт, за допомогою якого через мембрану переносяться іони натрію:
  піноцитоз і фагоцитоз
  тільки активний переноса
  тільки пасивний транспорт
  активний і пасивний перенос
  тільки шляхом осмосу

  #

  Проаналізуйте, яким чином іони калію транспортуються через плазматичну мембрану при пасивному переносі:
  безпосередньо через біслой фосфоліпідів
  через іонні канали мембрани
  за допомогою білків - переносників
  за допомогою натрій-калієвого насосу
  іони калію пасивно не транспортуються
  #

  Проаналізуйте, яким чином транспортуються іони натрію через мембрану шляхом активного транспорту:
  через біслой ліпідів
  через іонні канали
  через мембранні пори
  за допомогою натрій-калієвого насосу
  за допомогою їхнього градієнту
  #

  Проаналізуйте, яким чином речовина, що здатна розчинятись у жирах, проникне у клітину при її введенні у вену піддослідної тварини:
  шляхом вільної дифузії
  шляхом полегшеної дифузії
  за допомогою активного транспорту
  вона не проникне у клітину
  за допомогою білків-переносників
  #

  Проаналізуйте, який з видів транспорту речовин у біомембранах припиниться скоріше за всі інші, якщо в експерименті фармакологічним шляхом заблокувати синтез АТФ:
  вільна дифузія
  полегшена дифузія
  електродифузія
  активний транспорт
  пасивний транспорт
  #

  Проаналізуйте, яка зміна концентрації іонів в цитоплазмі клітини відбудеться, якщо в експерименті на тварині фармакологічним шляхом заблокувати процеси активного транспорту речовин у плазматичній мембрані:
  збільшиться концентрація натрію
  збільшиться концентрація калію
  зменшиться концентрація натрію
  збільшиться концентрація калію і натрію
  зменшиться концентрація калію і натрію
  #

  Визначте, яка величина визначається рівнянням першого закону Фіка:
  швидкість дифузії
  мембранний потенціал
  потенціал електрохімічної рівноваги
  хімічний потенціал
  швидкість активного транспорту
  #

  Визначте рівняння, за допомогою якого можна розрахувати швидкість електродифузії у біомембранах:
  рівняння Фіка
  рівняння Нернста
  рівняння Гольдмана-Ходжкіна
  рівняння Нернста-Планка
  рівняння Міхаеліса
  #

  Проаналізуйте, чим відрізняється полегшена дифузія речовин у біомембранах від вільної дифузії:
  вона суттєво залежить від температури
  відбувається за допомогою молекул-переносників
  спрямована в бік зменшення концентрації речовин
  вона є видом пасивного транспорту
  вона здійснюється проти градієнту концентрації
  #

  Визначте величину, яка розраховується за рівнянням Теорела:
  швидкість дифузії іонів
  швидкість активного транспорту іонів
  мембранний потенціал спокою
  електрохімічний потенціал
  амплітуду потенціала дії
  #

  Визначте величину, від якої залежить безпосередньо швидкість дифузії іонів через плазматичну мембрану:
  температурний градієнт
  концентраційний градієнт
  електрохімічний градієнт
  градієнт електричного потенціалу
  градієнт тиску
  #

  Проаналізуйте, в якому напрямку через мембрану переносяться іони натрію
  зсередини клітини назовні шляхом активного транспорту
  зсередини клітини назовні шляхом пасивного транспорту
  ззовні клітини всередину шляхом активного транспорту
  в обох напрямках шляхом активного транспорту
  в обох напрямках шляхом пасивного транспорту
  #

  Визначте напрямок перенесення іонів натрій-калієвим насосом
  іони калію зсередини клітини назовні
  іони натрію зсередини клітини назовні
  іони натрію всередину клітини, а іони калію - назовні
  обидва іони зсередини клітини назовні
  обидва іони всередину клітини
  #

  Проаналізуйте, що представляє собою потенціал дії нервової клітини:
  активацію роботи натрій-калієвого насосу
  електричний імпульс, що в ній виникає
  створення потенціальної енергії клітини
  її захисну реакцію на зовнішні впливи
  нервове напруження при дії зовнішніх факторів
  #

  Проаналізуйте, яке значення має потенціал дії у функціонуванні нервової клітини:
  бере участь у процесах активного транспорту речовин
  діє на процес розмноження клітин
  виконує захисну функцію
  передає інформацію
  сприяє скороченню клітини
  #

  Визначте, що таке мембранний потенціал спокою:
  різниця концентрації іонів натрію в цитоплазмі і зовнішньому середовищі клітини
  різниця електричних потенціалів на плазматичній мембрані
  потенціальна енергія речовин внутрішнього вмісту клітини
  можливість збереження у спокої мембрани неушкодженою
  кількість макроергічних зв'язків, що визначають потенціал клітини
  #

  Проаналізуйте, що таке мембранний потенціал:
  потенціал електричного поля всередині плазматичної мембрани
  потенціал поля, створений катіонами і аніонами цитоплазми
  потенціал електричного поля на зовнішній поверхні мембрани
  різниця потенціалів між цитоплазмою і зовнішнім середовищем
  різниця потенціалів між цитоплазмами різних клітин
  #

  Визначте, який потенціал має внутрішнєклітинне середовище відносно зовнішнього:
  негативний
  позитивний
  неоднорідний
  однаковий
  немає
  #

  Визначте розподіл іонів натрію між цитоплазмою і міжклітинною рідиною:
  всередині клітини його концентрація більша, ніж ззовні
  всередині клітини його концентрація менша, ніж ззовні
  всередині і ззовні концентрація іонів однакова
  всередині клітини іон відсутній, а ззовні його концентрація велика
  всередині концентрація іону велика, а ззовні він відсутній
  #

  Визначте розподіл іонів калію між цитоплазмою і міжклітинною рідиною:
  всередині клітини його концентрація більша, ніж ззовні
  всередині клітини його концентрація менша, ніж ззовні
  всередині і ззовні концентрація іонів однакова
  всередині клітини іон відсутній, а ззовні його концентрація велика
  всередині концентрація іону велика, а ззовні він відсутній
  #

  Визначте, як називається зсув мембранного потенціалу в позитивний бік:
  гіперполяризація
  деполяризація
  реполяризація
  реверсія
  овершут
  #

  Визначте, яка з наведених нижче цифр у більшій мірі відповідає величині мембранного потенціалу спокою клітини:
  +45 мікровольт
  -70 мілівольт
  +70 мікровольт
  +45 мілівольт
  -120 мілівольт
  #

  Проаналізуйте, концентрація якого іону в цитоплазмі клітини і в навколишньому її середовищі має найбільше значення для величини мембранного потенціалу спокою.
  натрію
  калію
  кальцію
  хлору
  магнію
  #

  Проаналізуйте, чим зумовлений в найбільшій мірі негативний потенціал цитоплазми клітини по відношення до потенціалу міжклітинної рідини у стані спокою:
  надходженням калію всередину клітини
  виходом калію із клітини
  надходженням натрію всередину клітини
  виходом натрію із клітини
  надходженням хлору всередину клітини
  #

  Визначте, за допомогою якого рівняння можна розрахувати величину мембранного потенціалу:
  рівняння Фіка
  рівняння Теорела
  рівняння Нернста-Планка
  рівняння Гольдмана-Ходжкіна
  рівняння Шредінгера
  #

  Визначте, яка з приведених нижче цифр найбільш відповідає амплітуді потенціалу дії нервового волокна:
  10 мікровольт
  100 мікровольт
  10 мілівольт
  100 мілівольт
  1 вольт
  #

  Визначте, яка з приведених цифр більш за все відповідає тривалості потенціалу дії нервового волокна:
  10 мікросекунд
  100 мікросекунд
  1 мілісекунда
  1 секунда
  10 секунд
  #

  Проаналізуйте, яка послідовність фаз потенціалу дії правильна:
  реполяризація, деполяризація, реверсія потенціалу
  деполяризація, реверсія потенціалу, реполяризація
  деполяризація, реполяризація, реверсія потенціалу
  реполяризація, реверсія потенциалу, деполяризація
  реверсія потенциалу, реполяризація, деполяризація
  #

  Визначте, чим зумовлена деполяризація збудливої мембрани при виникненні потенціалу дії:
  надходженням натрію всередину клітини
  виходом натрію з клітини
  надходженням калію всередину клітини
  виходом калію із клітини
  виходом натрію і калію всередину клітини
  #

  Визначте, чим зумовлена реполяризація збудливої мембрани при виникненні потенціалу дії:
  надходженням натрію всередину клітини
  виходом натрію з клітини
  надходженням калію всередину клітини
  виходом калію із клітини
  надходженням натрію і калію всередину клітини
  #

  Проаналізуйте, як саме відбувається посилення транспорту іонів натрію всередину нервової клітини при її збудженні:
  безпосередньо через біслой фосфоліпідів
  за допомогою калій-натрієвого насосу
  за допомогою білків-переносників
  через іонні канали мембрани
  через натрій-водневий обмінник
  #

  Визначте, який процес здатний викликати збільшення проникності збудливої мембрани для іонів калію:
  активація натрій-калієвого насосу
  гіперполяризація мембрани
  деполяризація мембрани
  Реполяризація мембрани
  Реверсія мембранного потенціалу
  #

  Визначте, який процес здатний збільшити проникність натрієвих каналів збудливої мембрани:
  деполяризація мембрани
  гіперполяризація мембрани
  реверсія мембранного потенціалу
  активація натрій-калієвого насосу
  активація пасивного транспорту
  #

  Проаналізуйте, як зміниться потенціал дії нервового волокна, якщо іони натрію в середовищі, що оточує клітину замінити іншими іонами, які не здатні проникати крізь мембрану:
  не зміниться
  зменшиться за амплітудою
  перестане виникати
  зменшиться за тривалістю
  збільшиться за амплітудою
  #

  Проаналізуйте, як зміниться потенціал дії нервового волокна безпосередньо після фармакологічного блокування активностиі натрій-калієвого насосу.
  не виникне
  збільшиться за амплітудою
  зменшиться за амплітудою
  не зміниться
  зменшиться за тривалістю
  #

  Визначте, що слугує силовою характеристикою електричного поля:
  потенціал
  індукція
  індуктивність
  напруженість
  ємність
  #

  Визначте одиницю вимірювання напруженості електричного поля:
  Кулон/метр
  Вольт/метр
  Генри
  Тесла
  Фарада
  #

  Визначте, що слугує енергетичною характеристикою електричного поля:
  напруженість
  індукція
  потенціал
  ємність
  заряд
  #

  Визначте одиницю вимірювання потенціалу:
  Кулон
  Генри
  Ампер
  Вольт
  Фарада
  #

  Проаналізуйте, яка з представлених електричних величин є векторною:
  потенціал
  опір
  індуктивність
  напруженість
  заряд
  #

  Проаналізуйте, що представляє собою напруженість електричного поля:
  різницю електричних потенціалів
  максимальне значення електричного потенціалу
  мінімальне значення електричного потенціалу
  градієнт електричного потенціалу
  градієнт електричних величин
  #

  Визначте, що таке дипольний момент:
  добуток заряду на плече диполя
  різниця потенціалів, створена диполем
  напруженість поля, створеного диполем
  момент імпульсу диполя
  добуток сили на плече диполя
  #

  Визначте, що таке кардіограма:
  запис роботи серця
  запис скорочення серця
  запис біопотенціалів серця
  запис серцевого повштоху
  запис потенціалів дії у серці
  #

  Визначте перше відведення електрокардіограми:
  Права рука-ліва нога
  Ліва рука - ліва нога
  Права рука - права нога
  Права рука - ліва рука
  Ліва нога - правая нога
  #

  Визначте друге відведення електрокардіограми:
  Права рука-ліва нога
  Ліва рука - ліва нога
  Права рука - права нога
  Права рука - ліва рука
  Ліва нога - права нога
  #

  Визначте третє відведення електрокардіограми:
  Права рука-ліва нога
  Ліва рука - ліва нога
  Права рука - права нога
  Права рука - ліва рука
  Ліва нога - правая нога
  #

  Визначте, яку фігуру утворюють лінії, що відповідають стандартним відведенням:
  квадрат
  трикутник
  паралелограм
  ромб
  трапецію
  #

  Визначте правильну послідовність зубців ЕКГ:
  P R Q S T
  R Q P T S
  P Q R S T
  Q P T R S
  P Q T R S
  #

  Проаналізуйте, який з зубців електрокардіограми спрямований вниз:
  зубець R
  зубець S
  зубець T
  зубець P
  зубець M
  #

  Проаналізуйте, який з зубців електрокардіограми має найбільшу амплітуду у стандартних відведеннях в нормі:
  зубець Q
  зубець R
  зубець P
  зубець S
  зубець T
  #

  Проаналізуйте, між якими зубцями електрокардіограми в нормі завжди є інтервал:
  P і Q
  Q і R
  R і S
  Q і S
  R і T
  #

  Визначне, що таке електрична вісь серця:
  лінія,яка з'єднує точки тіла з однаковими електричним потенціалами
  вектор, що відповідає направленню вектора дипольного моменту серця
  вектор, що з'єднує точки з мінімальним електричним опором
  лінія, перпендикулярна силовим лініям електричного поля серця
  вектор, який з'єднує місця накладення електродів при ЕКГ.
  #

  Проаналізуйте, про що надає відомості електрична вісь серця:
  про ритм серцевих скорочень
  про силу серцевих скорочень
  про наповнення кров’ю серця
  про напрямок анатомічної вісі серця
  про хвилинний об'єм кровообігу

  #

  Проаналізуйте, яке з наведених нижче значень кутів, що характеризують направлення електричної вісі серця, можна зробити висновок про наявність правограми.
  110 градусів
  30 градусів
  60 градусів
  20 градусів
  90 градусів
  #

  Визначне, у вигляді якої моделі представлено серце у теорії Ейнтховена:
  точкового заряду
  струмового диполю
  коливального контуру
  змінного струму
  ємності конденсатору
  #

  Проаналізуйте призначення електронного підсилювача в електрокардіографі:
  перетворення постійного току у змінний
  перетворення змінного струму у постійний
  збільшення частоти електричних коливань
  збільшення електричної напруги
  створення електричної напруги
  #

  Визначте одиницю вимірювання амплітуди електрокардіограми:
  міліампер
  мілівольт
  мілісекунда
  міліграм
  міліфарад

  #

  Проаналізуйте, чим постійний струм відрізняється від змінного:
  він має постійну частоту коливань
  має постійну амплітуду коливань
  має постійну частоту і амплітуду коливань
  не змінюється у часі за амплітудою і напрямком
  постійно змінює амплітуду і напрямок
  #

  Проаналізуйте, який метод терапії заснований на дії постійного струму:
  діатермія
  гальванізація
  індуктотермія
  кардіостимуляція
  діадінамотерапія
  #

  Проаналізуйте, наслідком чого є поляризація біологічних тканин при пропусканні через них постійного струму:
  накопиченні іонів під електродами
  несправності апаратури
  зміни напрямку току
  збільшення сили струму
  увеличения амплитуды тока
  #

  Проаналізуйте, яка із біологічних тканин має найбільший електричний опір:
  кров
  шкіра
  м'яз
  печінка
  лімфа
  #

  Проаналізуйте, який метод слугує для введення ліків всередину організму без ушкодження шкіри:
  діадінамотерапія
  діатермія
  електрофорез
  електростимуляція
  дарсонвалізація
  #

  Проаналізуйте, який фізичний чинник, в основному, використовують для здійснення електрофорезу:
  постійне магнітне поле
  змінне магнітне поле
  постійний електричний струм
  змінний електричний струм
  змінне електричне поле
  #

  Проаналізуйте, з якого електроду хворому потрібно вводити за допомогою електрофорезу новокаїн, частинки якого мають позитивний заряд:
  з відвідного
  з обох електродів
  з катоду
  з аноду
  не має значення
  #

  Проаналізуйте, з якого електроду хворому потрібно вводити за допомогою електрофорезу саліцилову кислоту, частинки якої мають негативний заряд:
  з індиферентного
  з обох електродів
  з катоду
  з аноду
  не має значення
  #

  Визначте, що таке імпеданс:
  силова характеристика магнітного поля
  густина змінного струму
  провідність для змінного струму
  повний опір у ланцюзі змінного струму
  ємність конденсатора
  #

  Визначте одиниці вимірювання імпедансу:
  Ом
  ампер
  Вольт
  тесла
  генрі
  #

  Проаналізуйте, чим активний опір відрізняється від реактивного...
  обумовлює виділення теплоти в навколишнє середовище
  залежить від частоти коливання електричної напруги
  залежить від індуктивності електричного ланцюга
  залежить від ємності електричного ланцюга
  залежить від ємності і індуктивності ланцюга
  #

  Проаналізуйте, які види електричного опору мають біологічні тканини:
  ємнісний і індуктивний
  активний і ємнісний
  активний і індуктивний
  тільки активний
  тільки індуктивний
  #

  Проаналізуйте, за допомогою чого проводять реографічне дослідження:
  високочастотного ультразвуку
  постійного електричного струму
  змінного струму низької частоти
  змінного струму високої частоти
  змінного електричного поля
  #

  Проаналізуйте, для чого застосовують реографію:
  для вимірювання в'язкості крові
  для визначення кровонаповнення судин
  для вимірювання швидкості току крові
  для реєстрації біопотенціалів
  для реєстрації електричного поля тканин
  #

  Проаналізуйте, чим діють на кінцівку, щоб отримати з неї реограму:
  спеціальною рідиною
  постійним електричним струмом
  змінним електричним струмом
  постійним магнітним полем
  змінним електричним полем
  #

  Проаналізуйте, яку фізичну величину вимірюють за допомогою приладів при реографічному дослідженні:
  індуктивність
  ємність
  імпеданс
  в'язкість
  швидкість


  #

  Проаналізуйте, чим магнітне поле відрізняється від електричного:
  чинить силовий вплив на електричні заряди
  діє тільки на рухомі електричні заряди
  може бути может представлено в вигляді силових ліній
  може бути використано у медичній практиці
  може бути зареєстровано за допомогою приладів
  #

  Визначте одиницю вимірювання силової характеристики магнітного поля:
  кулон
  ампер
  генрі
  тесла
  фарада
  #

  Проаналізуйте дію сила Лоренца. Вона діє :
  у магнітному полі на рухомий електричний заряд
  у магнітному полі на провідник з струмом
  в електричному полі на диполь
  в електричному полі на рухомий електричний заряд
  у магнітному полі на нерухомий заряд
  #

  Визначте, як називається фізична величина, яка дорівнює добутку сили струму, що протікає у замкнутому контурі, на площу цього контуру S:
  магнітний момент
  напруженість
  індуктивність
  магнітна індукція
  магнітна проникність


  #

  Проаналізуйте, які елементи має обов'язково містити у собі коливальний ідеальний контур, що генерує електромагнітні коливання:
  індуктивність і ємність
  індуктивність і резистор
  ємність і резистор
  достатньо однієї індуктивності
  достатньо одного резистору
  #

  Проаналізуйте, що таке струм зміщення:
  спрямоване переміщення електронів
  спрямоване переміщення іонів
  вихрове електричне поле
  електричне поле диполя
  змінний електричний струм
  #

  Проаналізуйте, які з перелічених електромагнітних хвиль мають найбільшу частоту коливань:
  інфрачервоне випромінювання
  ультрафіолетове випромінювання
  радіочастотне випромінювання
  видиме світло
  теплове випромінювання
  #

  Проаналізуйте, які з електромагнітних хвиль мають найменшу частоту коливань:
  рентгенівське випромінювання
  інфрачервоне випромінювання
  радіочастотне випромінювання
  гама - випромінювання
  теплове випромінювання
  #

  Проаналізуйте, які з електромагнітних хвиль мають найбільшу довжину хвилі:
  рентгенівське випромінювання
  інфрачервоне випромінювання
  радіочастотне випромінювання
  гамма - випромінювання
  ультрафіолетове випромінювання
  #

  Проаналізуйте, які з електромагнітних хвиль мають найменшу довжину хвилі:
  рентгенівське випромінювання
  інфрачервоне випромінювання
  радіочастотне випромінювання
  гамма - випромінювання
  ультрафіолетове випромінювання
  #

  Проаналізуйте, від чого залежить частота власних електромагнітних коливань, що виникають у коливальному контурі:
  тільки від активного опору
  тільки від індуктивного опору
  від ємності і індуктивності
  від ємності і омічного опору
  тільки від омічного опору
  #

  Проаналізуйте, для чого в медичній апаратурі використовуються датчики:
  для перетворення постійного струму в змінний
  для перетворення неелектричних величин в електричні
  для трансформації змінного струму в постійний
  для трансформації електричних величин і неелектричні
  для трансформації частоти змінного електричного струму

  #

  Проаналізуйте, чим генераторні датчики відрізняються від параметричних:
  вони є генераторами постійного струму
  вони є генераторами змінного струму
  вони не потребують джерела живлення
  вони потребують джерела живлення
  вони генерують неелектричні величини
  #

  Проаналізуйте, які величини потребують використання датчиків для їх реєстрації:
  мембранний потенціал, електрокардіограма
  температура, електрокардіограма
  кров’яний тиск, потенціал дії
  кров’яний тиск, температура
  частота дихання, мембранний потенціал
  #

  Проаналізуйте, для чого в медичній апаратурі використовують підсилювачі електричного струму:
  для збільшення електричної напруги
  для збільшення частоти струму
  для зміни частоти струму
  для зміни частоти струму
  для зміни тривалості імпульсів
  #

  Визначте, що таке частотна характеристика підсилювачів електричних сигналів:
  це залежність коефіцієнту підсилення від частоти вхідних електричних сигналів
  це залежність частоти вихідних сигналів від частоти вхідних сигналів
  це залежність частоти вихідних сигналів від їхньої амплітуди
  це залежність коефіцієнту підсилення від амплітуди вхідних сигналів
  це залежність частоти вхідних сигналів від джерела їх виникнення
  #

  Проаналізуйте, яка залежність відображена в амплітудній характеристиці підсилювачів:
  амплітуди вихідних сигналів від амплітуди вхідних
  частоти вихідних сигналів від амплітуди вхідних
  амплітуди вихідних сигналів від частоти вхідних
  амплітуди вхідних сигналів від їхньої частоти
  амплітуди електричних сигналів від їх тривалості
  #

  Проаналізуйте, яку перевагу має багатокаскадний підсилювач електричних сигналів над однокаскадним:
  він підсилює більшу кількість електричних сигналів
  він забезпечує більш великий коефіцієнт підсилення
  він підсилює електричний сигнал без викривлення
  він має більший термін експлуатації
  він підсилює сигнал, змінюючи частоту
  #

  Проаналізуйте, яким чином можна послабити вплив зовнішніх електромагнітних полів на роботу підсилювача біопотенціалів:
  заземлити об’єкт дослідження
  застосувати підсилювач змінного струму
  застосувати підсилювач постійного струму
  збільшити коефіцієнт підсилення
  зменшити коефіцієнт підсилення
  #

  Визначте, які електричні імпульси генерує коливальний контур:
  прямокутні
  синусоїдальні
  пилообразні
  експоненціальні
  еквіпотенціальні

  #

  Визначте одиницю вимірювання амплітуди електричних імпульсів:
  герц
  секунда
  вольт
  метр
  радіан
  #

  Визначте, яка частина генератору гармонічних коливань відповідає за частоту коливань, що отримуються:
  джерело живлення
  активний опір ланцюга
  коливальний контур
  транзисторні елементи
  виключно індуктивність ланцюга
  #

  Визначте, який з методів лікування використовують для прогрівання тканин:
  ампліпульс
  гальванізація
  електрофорез
  УВЧ-терапія
  діадинамотерапія
  #

  Визначте, який з методів фізіотерапії не чинить теплового впливу на тіло людини:
  мікрохвильова терапія
  діатермія
  гальванізація
  індуктотермія
  УВЧ-терапія
  #

  Визначте, який з нижченаведених методів відносять до методів низькочастотної терапії:
  діатермія
  електрофорез
  ампліпульстерапія
  гальванізація
  індуктотермія
  #

  Проаналізуйте, чим дія високочастотної терапії відрізняється від дії низькочастотної терапії:
  зменшеною силою струму, що проходить через тканини
  здатністю викликати подразнюючу дію на м'язи і нерви
  можливістю вводити в організм лікувальні препарати
  здатністю прогрівати біологічні тканини
  можливістю використання у домашньому лікуванні
  #

  Визначте оптичний феномен, що використовується при пропусканні світла через гнучкі світловоди у волоконній оптиці:
  інтерференція світлових хвиль
  поляризація світлових хвиль
  дифракція світлових хвиль
  повне внутрішнє відбивання
  фотоелектричний ефект
  #

  Визначте, яке зображення можна отримати за допомогою збірної лінзи, якщо об'єкт знаходиться від лінзи на відстані, меншій, ніж її фокусна відстань
  дійсне, зменшене
  мниме, збільшене
  дійсне, збільшене
  мниме, зменшене
  зображення не отримується
  #

  Визначте, яким буде кут заломлення, якщо світло проходить з середовища з меншою оптичною густиною в середовище з більшою оптичною густиною:
  буде більшим, ніж кут падіння
  зменшеним відносно кута падіння
  буде дорівнюватиме куту падіння
  завжди буде дорівнювати 90 градусів
  завжди буде меншим, ніж 90 градусів
  #

  Проаналізуйте, у якому випадку може відбутись повне внутрішнє відбивання:
  світло відбивається від добре відполірованої поверхні
  світло відбивається від поверхні, виробленої з спеціального матеріалу
  світло переходить із менш оптично густого середовища в більш оптично густе
  світло переходить із більш оптично густого середовища в менш оптично густе
  світло заломлюється в середовищі з великою оптичною густиною
  #

  Проаналізуйте, яке зображення об'єкту можна отримати за допомогою збірної лінзи, якщо його розташувати на відстані, більшій, ніж дві фокусні.
  мниме, збільшене
  дійсне, зменшене
  мниме, зменшене
  дійсне, збільшене
  ніякого не отримаєш
  #

  Визначте оптичну силу лінзи, якщо її фокусна відстань дорівнює двом метрам.
  чотири діоптрії
  дві діоптрії
  одна діоптрія
  половина діоптрії
  чверть діоптрії
  #

  Визначте фокусну відстань збірної лінзи, якщо її оптична сила дорівнює десяти діоптріям:
  десять метрів
  один метр
  одна десята метру
  одна сота метру
  сто метрів
  #

  Проаналізуйте, що відбувається з паралельним пучком променів, який проходить через збірну лінзу паралельно її головній оптичній вісі:
  він збирається у фокусі
  він не заломлюється
  він розсіюється
  збільшується за інтенсивністю
  збільшується за шириною
  #

  Проаналізуйте, яке зображення об'єкту дає в оптичному мікроскопі об'єктив:
  збільшене, дійсне, перевернуте
  збільшене, мниме, перевернуте
  зменшене, мниме, пряме
  зменшене, дійсне, перевернуте
  зменшене, дійсне, пряме
  #

  Визначте фактор, від якого залежить межа розрізнення світлового мікроскопу:
  довжина світлової хвилі
  інтенсивність світла
  розміри об'єктиву і окуляру
  ступень поляризації світла
  збільшення об'єктиву і окуляру
  #

  Проаналізуйте, чим обмежена величина розрізнення світлового мікроскопу:
  поляризацією світла
  інтерференцією світла
  дифракцією світла
  відбиванням світла
  заломленням світла
  #

  Проаналізуйте, що можна зробити для збільшення роздільності світлового мікроскопу:
  подвоїти збільшення об'єктиву
  подвоїти збільшення окуляра
  збільшити інтенсивності освітлення
  зменшити довжину світлової хвилі
  зменшити показник заломлення
  #

  Проаналізуйте причину збільшення роздільної здатності світлового мікроскопу, якщо об'єкт розмістити у кедрове масло (масляна імерсія):
  покращується освітлення об'єкту
  збільшується показник заломлення середовища
  усувається сферична аберація об'єктиву
  збільшується оптична сила об'єктиву
  збільшується фокусна відстань об'єктиву
  #

  Визначте, яке з явищ пояснюється квантовими властивостями світла:
  інтерференція
  дифракція
  фотоефект
  поляризація
  заломлення
  #

  Проаналізуйте, що відбувається в результаті вікового зменшення еластичності кришталика ока:
  збільшується його оптична сила
  акомодація покращується
  з'являється астигматизм
  послаблюється акомодація
  з’являються „зірочки” перед очима
  #

  Проаналізуйте, результатом якого виду аберації є виникнення при проходженні світла крізь збірну лінзу на екрані плями, що світиться і пофарбована у різні кольори:
  дисторсії
  сферичної
  астигматизму
  хроматичної
  райдужної
  #

  Проаналізуйте, які лінзи мають бути в окулярах, що Ви порекомендуєте людині з астигматизмом:
  випуклі
  циліндричні
  увігнуті
  збірні
  розсівні


  #

  Проаналізуйте, які окулярні лінзи Ви порекомендуєте людині, якщо в неї при дослідженні зору знайшли короткозорість:
  випуклі
  циліндричні
  розсівні
  збірні
  ахроматичні
  #

  Проаналізуйте, які окулярні лінзи Ви порекомендуєте людині, якщо в неї при дослідженні зору знайшли далекозорість:
  збірні
  циліндричні
  розсівні
  ахроматичні
  сферичні
  #

  Визначте властивість короткозорого ока:
  має недостатню оптичну силу
  збирає промені від далеких об'єктів за сітчаткою
  має збільшену оптичною силою
  його корекцію здійснюють збірними лінзами
  в ньому не відбувається акомодація
  #

  Визначте властивість далекозорого ока:
  збирає промені від далеких об'єктів перед сітчаткою
  має зменшену оптичну силу
  має збільшену оптичну силу
  його корекцію здійснюють розсіяними лінзами
  його корекцію неможливо здійснити

  #

  Визначте, в чому полягає акомодація ока:
  у збільшенні кривизни кришталика
  у збільшення кривизны роговиці
  у переміщенні кришталика у напрямку роговиці
  у переміщенні кришталика у напрямку сітківки
  у розслабленні ціліарного м'язу
  #

  Проаналізуйте, у корекції якого дефекту зору використовують розсіяні лінзи:
  короткозорості
  далекозорості
  астигматизму
  аметропії
  амбліопії
  #

  Визначте, для чого може використовуватися дифракційна решітка:
  розкладати біле світло у спектр
  роздивлятись тонкі деталі об’єкту
  обмежувати інтенсивність світла
  отримувати поляризоване світло
  посилювати інтенсивність світла
  #

  Проаналізуйте, в чому суть явища дифракції:
  перетворення білого світла у спектр
  розсіювання світлових хвиль
  заломлення світлових променів
  огинання перешкод світлом
  збільшення інтенсивності світла


  #

  Проаналізуйте, чим плоскополяризоване світло відрізняється від природного:
  воно може розповсюджуватись в одному напрямку
  воно може розповсюджуватись в одній площині
  вектор напруженості електричного поля коливається в одній площині
  воно представлено світловими хвилями однієї довжини
  вектор напруженості електричного поля коливається в одному напрямку
  #

  Проаналізуйте, що відбувається при проходженні плоскополяризованого світла через оптично активні середовища:
  обертання площини поляризації
  підсилення інтенсивності світла
  перетворення його у природне світло
  зміни напрямку світлових променів
  зміни швидкості розповсюдження хвиль
  #

  Проаналізуйте, що можна визначити за допомогою поляриметру:
  інтенсивність світлових хвиль
  концентрацію речовин у розчині
  показник заломлення світла
  показник поглинання розчину
  склад розчину
  #

  Проаналізуйте, що є джерелом енергії для теплового випромінювання тіла:
  внутрішня енергія тіла
  зовнішні джерела енергії
  енергія радіоактивного розпаду
  енергія іонізації атомів
  енергія поглинутого випромінювання
  #

  Визначте, що таке енергетична світність тіла:
  випромінювання тілом енергії певного діапазону
  випромінювання світла з високою енергією
  потік енергії випромінювання з одиниці поверхні тіла
  світло, що розповсюджується на велику відстань
  потік енергії випромінювання за одиницю часу
  #

  Проаналізуйте закон Стефана-Больцмана і вкажіть чому пропорційна енергетична світність тіла:
  довжині хвилі випромінювання
  абсолютній температурі тіла
  абсолютній температурі у четвертій ступені
  частоті випромінювання тіла
  різниці температури тіла і середовища у четвертій ступені
  #

  Проаналізуйте, від чого залежить довжина хвилі, на яку приходиться максимум теплового випромінювання тіла:
  знаходиться у логарифмічній залежності від температури тіла
  зворотно пропорційна монохроматичному коефіцієнту поглинання
  прямо пропорційна абсолютній температурі тіла
  зворотно пропорційна абсолютній температурі тіла
  прямо пропорційна коефіцієнту поглинання
  #

  Проаналізуйте, що можна з'ясувати по закону зміщення Віна для теплового випромінювання тіла:
  величину енергетичної світності теплового випромінювання
  довжину хвилі, на яку приходиться максимум випромінювання
  максимальну довжину хвилі теплового випромінювання тіла
  мінімальну довжину хвилі теплового випромінювання тіла
  максимальну довжину хвилі при даній температурі тіла
  #

  Проаналізуйте, що можна визначити за допомогою закону Стефана-Больцмана для теплового випромінювання тіла:
  величину енергетичної світності тіла
  коефіцієнт поглинання тіла
  довжину хвилі випромінювання тіла
  енергію кванта випромінювання
  частоту теплового випромінювання тіла
  #

  Проаналізуйте, від чого залежить величина енергії кванту випромінювання:
  вона прямо пропорційна його частоті
  вона прямо пропорційна довжині хвилі
  вона зворотно пропорційна його частоті
  вона не залежить від частоти і довжини хвилі
  вона не залежить від будь-яких величин
  #

  Визначте, що таке фотоефект:
  ефективне застосування світла в медицині і техніці
  ефект поляризації світлових хвиль
  звільнення електронів атомами речовини під дією світла
  збільшення випромінювання світлових хвиль
  огинання світлом невеликих перешкод
  #

  Визначте, що таке коефіцієнт поглинання тілом теплового випромінювання:
  загальна кількість випромінювання, яку може поглинути тіло;
  відношення поглиненого потоку випромінювання до потоку, що падає на тіло
  відношення потоку, що падає на тіло, до поглиненого потоку випромінювання
  сума потоків теплового випромінювання, що падає і поглинається тілом
  кількість випромінювання, яку може поглинути тіло за одиницю часу.
  #


    1   2


  написать администратору сайта